225 meter av Kirkeveien i Asker skal bli helt ny. Her blir det mye arbeid de eneste to årene.
225 meter av Kirkeveien i Asker skal bli helt ny. Her blir det mye arbeid de eneste to årene. (Foto: Google Maps)

Kirkeveien i Asker bygges om

Ny kontrakt: Omfattende oppdrag på 650 meter vei i Asker

Ikke lange strekningen, men her blir det mye å gjøre.

Asker kommune har lyst ut en kontrakt for en kraftig ombygging av deler av den kommunale Kirkeveien og Drammensveien (fylkesvei 1436).

Området ved Kirkeveien, som møter Drammensveien ved den store rundkjøringen. Illustrasjon: Asker kommune

For Kirkeveiens del er det ikke snakk om mer enn 225 meter vei, og for Drammensveien 205 meter. I tillegg skal det lages 225 meter ny gang- og sykkelvei.

Men her kommer i tillegg en omtrent total utskifting av det aller meste både under og over jorda. Og det skal etableres 220 meter med ny bekk, pluss grøntområder, bekkeåpning, adkomstvei og kjøreveibru over Askerelva med tilpasning til eksisterende infrastruktur.

I tillegg kommer mye røropplegg for vann og avløp, drenering og fjernvarme.

Og for elektro er det beregnet 1570 meter med grøfter og kabelføringstraseer samt 31 kabelkummer.

– Ja, dette er et noe komplekst prosjekt. Det hele skal være ferdig sommeren 2022, sier prosjektleder Jan-Roger Selnes til Veier24.

Og frist for å gi tilbud er 4. august.

Les også

Forsiden akkurat nå