Dette er den nye fergen som skal trafikere Moss - Horten.
Administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen og Regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen signerer milliardkontrakten. (foto: Erik Larsstuen/ Statens vegvesen)

Ny kontrakt og økt kapasitet på Horten - Moss

Statens vegvesen har fornyet kontrakten på fergesambandet Horten - Moss med Bastø Fosen. Redsultatet blir 30 prosent større kapasitet på norges største fergestrekning.

Fakta om fregestrekningen Horten - Moss

 

  • Riksvegferjen Moss - Horten transporterte i 2013 i overkant av 1,7 millioner kjøretøy og 1,6 millioner passasjerer (eksklusiv sjåfør).
  • Norges største ferjekontrakt og en av landets mest trafikkerte ferjesamband.
  • Dagens avtale med driftsoperatør Bastø Fosen utløper ved utgangen av 2016.
  • Ny kontrakt gjelder fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2026.
  • Ny kontrakten har en verdi på 4,5 milliarder kroner. Ved oppstart i 2017 skal det være fem ferjer i drift med minimum kapasitet på 1000 personbilenheter totalt (5x200). I tillegg skal det være en reserveferje med tilsvarende kapasitet. Det er opsjon på ytterligere to tilsvarende ferjer avhengig av trafikkutviklingen.
  • I anbudet ble det stilt krav til NOx-utslipp i henhold til internasjonale regler TierIII, noe som medfører at bl.a. tradisjonell oljedieselteknologi ikke kan benyttes uten omfattende rensing.
  • Åpningstiden for ferjeforbindelsen blir 19 timer, som i dag. Rutetidene er forskjøvet 15 min frem med likt starttidspunkt i Horten og Moss. Åpningstid kl. 04.45 – 23.45.
  • Ruteopplegget vil i utgangspunktet være en videreføring av dagens tilbud. I dag er det en frekvens på gjennomsnittlig 18 minutter mellom ferjeavgangene på dagtid. (Med ev. sju ferjer i trafikk vil det i rushtiden være 12 minutters frekvens).
  • Kontraktsformen blir som i dag en nettokontrakt uten statlige tilskudd. Ferjeoperatøren må ta utgifts- og inntektsrisiko. Finansieringen skjer via billettinntekter.

Mandag 8. desember signerte Statens vegvesen og Bastø Fosen Norges største ferjekontrakt, med en verdi på 4,5 milliarder kroner.

- Norges største ferjekontrakt er i havn. Vi er svært fornøyd med at ferjenæringen har vist at det er mulig å få til en betydelig miljøgevinst basert på nyvinning innen ferjeproduksjon, sier regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen.

Fra 2017 skal tre nye ferjer utstyres med energieffektive dieselmotorer og Bastø Fosens beregninger viser at NOx-utslippet reduseres med over 80 prosent i forhold til eksisterende ferjer. I tillegg vil en nyutviklet energieffektiv skrogform gi de nye ferjene et drivstofforbruk som er 25-30 prosent lavere sammenlignet med det dagens ferjer bruker. De øvrige ferjene skal bygges om for å tilfredsstille konsesjonens krav til NOx-utslipp, i henhold til internasjonale regler (TierIII).

Totalt er det fem ferjer som skal drifte sambandet, pluss en reserveferje. Tre av fem ferjer skal bygges nye. De nye ferjene blir 142 meter lange og 21 meter brede. Det vil gi en kapasitet på 600 passasjerer, 200 biler og mellom 24 og 30 vogntog, avhengig av størrelse.

- Vi er svært fornøyd med å ha signert kontrakten, og ser frem til å drifte sambandet i en ny konsesjonsperiode. Vi har tro på at også våre passasjerer ser frem til at vi får på plass tre nye godt tilrettelagte ferjer i sambandet, sier administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Bastø Fosen AS er et selskap i Torghatten-konsernet. Bastø Fosen AS har operert sambandet siden 1996. De nye ferjene er utviklet i samarbeid med Multi Maritime i Førde.

Gratis for gående, syklende og bilpassasjerer AutoPASS innføres på ferja mellom Moss og Horten fra 2017. Dersom du ikke har AutoPASS-brikke vil det være mulig å betale manuelt. De som enten lar bilen stå eller sykler, vil uansett reise gratis. Det vil også bli gratis for bilpassasjerer. Ruteopplegget vil i utgangspunktet være en videreføring av dagens tilbud.

Anbudskonkurransen ble publisert i den europeiske og norske databasen for offentlige innkjøp, TED og Doffin, 11. mars 2014.

 

Forsiden akkurat nå