En av fergekaiene ved Halsa, bildet er tatt tidligere i år. Alle kaiene på forbindelsen Halsa-Kanestraum er splitter nye.
En av fergekaiene ved Halsa, bildet er tatt tidligere i år. Alle kaiene på forbindelsen Halsa-Kanestraum er splitter nye. (Foto: Statens vegvesen)

Ny kontrakt: Noen må rykke ut om denne fergekaia får seg en smell  

Vegvesenet kommer med ny beredskaps- og driftskontrakt for fire fergestrekninger.

Kontrakten heter Vedlikehold av fergekaier Område midt 2022-2027, og handler derved om alle statlige fergekaier i Møre og Romsdal og Trøndelag. Ikke at det er så mange igjen av dem; kaiene på fire fergestrekninger inngår i oppdraget.

Kontrakten gjelder i fem år, fra 1. mars 2022 til 28. februar 2027, med mulighet
for 1+1 års forlengelse.

Arbeidet skal prises med en fast del for beredskap, en fast del for service og en variabel del for vedlikeholdsarbeid.

Fergeforbindelsene ligger ikke akkurat i nabolaget av hverandre. Illustrasjon: Statens vegvesen

Kontrakten omfatter kaianleggene på disse fergesambandene:

  • Folkestad-Volda
  • Festøy-Solavåg
  • Vestnes-Molde
  • Kanestraum-Halsa

Statens vegvesen setter av beredskapshensyn krav om maksimal utrykningstid - altså tiden fra melding om hendelse kommer til reparatører med nødvendig kompetanse er på stedet. Reiseavstand og reisetid til de enkelte kaiene må anbyder selv beregne.

Tilbudet skal inneholde alle kostnader for å opprettholde døgnberedskap, altså operativ beredskapstelefon utenfor vanlig arbeidstid og personellressurser og materiell som kan rykke ut innenfor disse tidsfristene:

  • Molde og Vestnes fergekaier: 2 timer på dag/4 timer på natt
  • Folkestad og Volda fergekaier: 6 timer
  • Festøy og Solevåg fergekaier: 6 timer
  • Kanestraum og Halsa fergekaier: 6 timer

Alle elektroinstallasjoner som tilhører fergekaiene inngår i denne kontrakten. Drift og
vedlikehold av oppstillingsfelt, servicebygg, signalanlegg, sanntidsskilt, belysning for
oppstillingsfelt og veg til og fra kai utføres av den som har driftskontrakten for vei og elektro.

For å opparbeide og vedlikeholde kompetanse innenfor dette arbeidsfeltet stiller Vegvesenet krav om at minst 50 prosent av arbeidet skal utføres av entreprenørens egne arbeidstakere. For å utføre arbeidet på en fornuftig og rasjonell måte setter Vegvesenet også noen krav til verksted, mannskap og antall enheter.

Kontraktsperioden løper fra 1. mars 2022, og varer ut februar 2027. Byggherren har opsjon på 1+1 år.

Tilbudskonferanse blir enten i Fylkeshuset i Molde eller digitalt, og datoen er 15. desember. Frist for å gi tilbud er 12. januar.

Les også

 

Forsiden akkurat nå