Søndre portal av Kragerøtunnelen på fylkesvei 38.
Søndre portal av Kragerøtunnelen på fylkesvei 38. (Foto: Google Maps)

Ny kontrakt: Kragerø- og Vadfosstunnelene skal rustes opp

Tilsammen er de to tunnelene på vel 1200 meter.

Kragerøtunnelen (535 meter lang) og Vadfosstunnelen (680 meter lang) skal oppgraderes for å tilfredsstille sikkerhetskravene på fylkesveinettet. Tunnelene ligger på fylkesvei 38 i Kragerø kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Disse arbeidene skal gjøres i begge tunnelene:

  • Oppgradering av el-anlegget samt SRO systemet og tavlene i tunnelene
  • Nytt teknisk bygg
  • Nye nødkiosker
  • Bommer og rødblink
  • Montering av ledelys
  • Graving og legging av kabler

I Kragerøtunnelen skal dette gjøres i tillegg:

  • No-dig løsning for reparasjon av overvannssystemet
  • Nytt nødkioskrom
  • Et nytt tilbygg på eksisterende teknisk bygg på nordsiden av tunnelen

Entrepriseform: Totalentreprise. Kontraktstype er fikssumkontrakt med enkelte enhetspriser.

Frist for å være ferdig med oppdraget er 21. mars 2021. En delfrist gjelder: Prosjekteringsgrunnlaget skal være komplett 16. november 2020.

Trafikken: Det er krav om å opprettholde trafikk utenfor omkjøringsveien på fylkesvei 38 ved tunnelene i anleggsperioden. Kragerø kommune ønsker ikke salting av gamleveien (utenfor Kragerøtunnelen) som brukes som omkjøringsvei.

Når entreprenøren starter med oppgraderingsarbeidet i Vadfosstunnelen så skal arbeidene fullføres uten opphold. Byggherren forventer lengre stenging av Kragerøtunnelen, men begge tunnelene skal ikke være stengt samtidig i mer enn to uker sammenhengende under bygging.

Og fristen for å gi tilbud på dette tunneloppdraget er 10. august 2020.

Les også

Forsiden akkurat nå