Her omtrent fra Fjellheim og nordover mot Moland i Vegårshei skal det bli ny gang- og sykkelvei.
Her omtrent fra Fjellheim og nordover mot Moland i Vegårshei skal det bli ny gang- og sykkelvei. (Foto: Google Maps)

Fylkesvei 414 Fjellheim-Moland

Ny kontrakt: 750 meter gang- og sykkelvei i Vegårshei i Agder

Her blir det både sprengning og bruriving.

Agder fylke skal bygge helt ny gang- og sykkelvei langs eksisterende fylkesvei 414 på strekningen Fjellheim-Moland i Vegårshei kommune. Kommunen skal samtidig bygge VA-anlegg i den nye traseen, så dette arbeidet utføres i samarbeid med kommunen.

Kontrakten er en enhetspris, mens prosjekteringen er modellbasert.

Gang- og sykkelveien blir cirka 750 meter lang, og skal ha tre meters bredde og en betongellipse som skille mellom kjøreveien og gang- og sykkelveien.

Gang- og sykkelveien blir liggende på sørsiden av fylkesvei 414 , og det er forutsatt at selve fylkesveien berøres så lite som mulig. Det må til sprengningsarbeid for å klare å bygge det nye utvidede profilet med ny gang- og sykkelvei.

Dessuten skal det lages to nye busslommer i et kryss.

Les også

Litt bruriving blir det også

Ei eksisterende småbru skal rives, og bekken under skal i stedet legges i to rør med 1,6 meters diameter. I tillegg blir det vingemurer av naturstein fra eksisterende landkar og enkelte mindre forstøtningsmurer.

Mens brua rives og bekken legges om, trengs det en midlertidig omkjøringsvei på cirka 50 meter. Den skal ligge så nær eksisterende vei som mulig og reguleres med ett kjørefelt.

VA-arbeidene til kommunen omfatter blant annet 825 meter grøfter med ledninger.

Arbeidet skal være ferdigstilt 15. juni neste år.

Fylket holder tilbudskonferanse i Vegårshei 18. juni, og fristen for å gi tilbud er 6. august.

Les også

 
 

Forsiden akkurat nå