Riksvei 9 nord for Valle i Setesdal.
Riksvei 9 nord for Valle i Setesdal. (Foto: Google Maps)

Ny kontrakt: 3300 meter av riksvei 9 skal bygges om

Det skjer mye i Setesdalen for tiden.

Vegvesenet har lyst ut et prosjekt som heter Rv. 9 Rotemo-Lunden. Stedet er nord for Valle sentrum og veistrekningen er om lag 3,3 kilometer lang.

Kartutsnittet viser det aktuelle området. Illustrasjon: Statens vegvesen

Prosjektet omfatter blant annet omlegging av riksvei 9 fra Flateland. Veien skal gå bak bebyggelsen og videre opp mot Åsstogsåsen. Veilinjen krysser noe dyrket mark før den går inn i en tosidig skjæring gjennom vestre del av Åsstogsåsen. Ny vei krysser deretter eksisterende riksvei 9, og er videre planlagt å ligge parallelt med den gamle riksveien. Ny riksvei 9 får en veibredde på 7,5 meter.

Her blir det masseflytting, sprengning, rørlegging, asfaltarbeider og rekkverksarbeid.

Det skal også gjøres tilpasninger av sideområdene, som blant annet avkjørsler,
bussholdeplasser og gang- og sykkelvei. Anlegget ligger nær elva Otra og det skal fylles ut i elva i prosjektet.

Prosjektet er en del av det større arbeidet med å bygge vei med tilfredsstillende standard og veibredde for å få gul midtstripe på hele riksvei 9 fra Kristiansand til Hovden.

Prosjektet gjennomføres modellbasert.

Det forventes overskudd av masser i anlegget. Massene vil tilfalle entreprenøren.

Frist for ferdigstillelse er 7. oktober 2022. Men på grunn av budsjettforhold skal minst 25 prosent av kontraktssummen være utført innen 15. desember 2021.

Frist for å gi tilbud er 17. juni.

Les også

 

Forsiden akkurat nå