Bildet viser et av de nye kryssene i forgrunnen. Lengre bak se man de høye fyllingene og den dype skjæringen.
Bildet viser et av de nye kryssene i forgrunnen. Lengre bak se man de høye fyllingene og den dype skjæringen. (Foto: Statens vegvesen)

Ny konkurranse med bare én anbyder

For andre gang på tre dager har en anbudskonkurranse resultert i et eneste anbud. Det er gitt av KN Entreprenør fra Hitra og er på 34,481 millioner kroner.

Oppdraget gjelder omlegging av fylkesveg 716 på Frøya. Det skal anlegges 1 050 meter ny fylkesveg for å få gjennomgangstrafikken utenom bebyggelsen i Flatval. Det skal også anlegges 550 meter gang/sykkelveg langs nåværende fylkesveg. To kryss skal bygges om. I den forbindelsen blir det anlagt ca. 400 meter sideveger.

Fylkesveg 716 er ikke blant de mest trafikkerte, men det er relativt mye tungtrafikk. Vegen gjennom Flatval er ikke egnet for store lastebiler. Den har et par krappe svinger og bli mye brukt av barn til og fra skolen.

Oppdraget er en totalentreprise. Den som får kontrakten, får ansvar for prosjektering, bygging, kontroll og dokumentasjon for det nye veganlegget. Dag Ivar Borg som er leder for investeringsseksjonen i det nye Trøndelag fylke tror den lave interessen for oppdraget kan ha sammenheng med dette.

Masseflyttingen blir omfattende. 22 500 kbm skal sprenges fra skjæringer med høyde opptil 7 meter. 37 000 kbm skal legges ut i tre fyllinger. Den største blir opptil 10 meter høy.

Vegvesenet tar sikte på å komme i gang fort. Jobben skal fullføres til høsten.

Forsiden akkurat nå