På Kolostuen møtes E 6 og fylkesveg 232. Dette er en av kryssene som må bygges om når E 6 utvides fra to til fire felt.
På Kolostuen møtes E 6 og fylkesveg 232. Dette er en av kryssene som må bygges om når E 6 utvides fra to til fire felt. (Bilde: Statens vegvesen)

Ny kjempejobb på E 6

Andre oppdrag på E 6 mellom Gardermoen og Kolomoen er sendt ut på anbud. Denne gangen gjelder det den 12,7 km lange parsellen Skaberud-Kolomoen. Innen 21. september må entreprenørene finne ut hvor mye de skal ha for å utvide den til fire felt.

  • Nyheter

Hele parsellen ligger i Stange kommune i Hedmark. I dag har den status som to-felts motorveg. Utvidelsen til fire felt vil ikke foregå på tradisjonell måte. Den to nye feltene følger ikke dagens veg på alle de 12,7 kilometrene. Over tre strekninger på til sammen 4 km skal ny E 6 gå helt utenom den gamle.

Nåværende E 6 ble planlagt tidlig på 60-tallet. Den gangen var kravene til vegstandard ikke like høye som i dag. Det er først og fremst vertikalgeometrien som ikke holder mål. Dagens veg har vertikalkurver i høybrekk med radius ned til 6 000 meter. På en tilsvarende ny veg dimensjonert for 100 km/t kan vertikalkurvene ikke være mindre enn 9 400 meter i høybrekk. Kravet er satt for å at bakketopper ikke skal hindre sikten.

11 konstruksjoner inngår i entreprisen. Fire bruer i veglinjen, fire overgangsbruer og tre kulverter. Prosjektkostnadene for vegutvidelsen beregnet til 630 millioner kroner. Av dette vil entreprisen utgjøre ca. 400 millioner. Jobben blir fullført på senhøsten 2009.

Forsiden akkurat nå