Den nye innfartsparkeringa ved riksvei 4 på Kjul gjør det enklere for flere arbeidspendlere å benytte kollektivtransport mellom Nittedal og Oslo.
Den nye innfartsparkeringa ved riksvei 4 på Kjul gjør det enklere for flere arbeidspendlere å benytte kollektivtransport mellom Nittedal og Oslo. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Ny innfartsparkering ved riksvei 4 i Nittedal

Den nye innfartsparkeringa på Kjul, som åpnet 13. august, har plass til om lag 100 biler.

For å avlaste de to eksisterende innfartsparkeringene og for å redusere biltrafikken, har Statens vegvesen etablert innfartsparkering på Kjul, midt mellom de to andre.

Les også

Enklere tilgang til kollektivtransport

Innfartsparkeringa på Kjul med sine 100 p-plasser, inkludert tre plasser for bevegelseshemmede, ligger i nærheten av bussholdeplassen ved riksvei 4.

– Innfartsparkeringa på Kjul skal kompensere for mangelfull dekningsgrad i kollektivtilbudet i området, og øke tilgjengeligheten for de som bor utenfor sykkel- og gangradius til holdeplassen, sier prosjektleder Ole-Martin Moen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Østlandske vei og betong har bygd innfartsparkeringa på oppdrag for Statens vegvesen.

I Nittedal er det mange som arbeidspendler til Oslo, og som benytter seg av eller ønsker å benytte seg av kollektivtransport.

Siden kollektivtilbudet i Kjul-området er dårlig, har det resultert i at de som bor her enten har kjørt til de eksisterende innfartsparkeringene ved Nittedal stasjon og Slattum bussholdeplass, som ligger et stykke unna, eller tatt bilen til Oslo.

Innfartsparkeringer er et av flere virkemidler som skal bidra til at målet om at veksten i persontransporten i Oslo-området tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Etableringen av innfartsparkeringa på Kjul er prioritert og finansiert gjennom Bymiljøavtalen for Oslo/Akershus for perioden 2017-2023.

Les også

Forsiden akkurat nå