NYHETER

Ny gigantjobb på Sandvika-Wøyen

Det andre kjempeoppdraget på E16 mellom Sandvika og Wøyen i Bærum er lyst ut. 16. juni er datoen å merke seg for entreprenører med kapasitet til å ta de helt store jobbene.

Ny E16 sett mot nord. I krysset midt på bildet møtes E16 og Lommedalsveien. Den nye lokalvegen går videre mot nord parallelt med motorvegen. (Ill.: Aas-Jakobsen og ViaNova)
Ny E16 sett mot nord. I krysset midt på bildet møtes E16 og Lommedalsveien. Den nye lokalvegen går videre mot nord parallelt med motorvegen. (Ill.: Aas-Jakobsen og ViaNova)
16. mars 2015 - 13:49

Oppdraget går ut på å bygge ut E16 til motorvegstandard på strekningen fra Bjørnegårdtunnelen til Wøyen.

I dag er det bare to felt på E16 mellom Sandvika og Wøyen. I løpet av 2019 blir det fire. Prosjektet er delt i to hovedentrepriser. Den første kontrakten gikk til NCC. Nå står den andre for tur.

Hele strekningen er bare 3,5 km lang, likevel ble prosjektet kostnadsberegnet til 3,8 milliarder kroner i 2013.

Det er flere årsaker til den svimlende prisen. Deler av strekningen går i tunnel gjennom vanskelige forhold helt utenom dagens trasé. Tunnelen inngår i den første entreprisen.

 

Støre enn Dronning Eufemias gate

Strekningen som skal bygges om i andre entreprise, er 1 330 meter lang. Det blir en komplisert jobb. På ca. halvparten av strekningen er det kvikkleire. Her har Vegvesenet valgt samme løsning som er brukt i Dronning Eufemias gate i Bjørvika: Vegen skal legges på en betongplate som står på pæler til fjell, som en bru.

Det blir litt av en konstruksjon. Bruplaten skal ha plass til en fire-felts motorveg og en parallell to-felts lokalveg med en støyvoll mellom. 1 590 pæler med en samlet lengde på 59,6 km skal slås ned. Både i areal og i pælelengde blir denne konstruksjonen større enn den i Bjørvika.

 

Rundkjøringen forsvinner

I dag er det tre kryss på den aktuelle strekningen. E16 møter Bærumsveien, Lommedalsveien og fylkesveg 182. Det siste krysset, som er en rundkjøring, skal fjernes helt.

Hensikten med lokalvegen som skal gå parallelt med E16 er å sikre forbindelse mellom Lommedalsveien og fylkesveg 182. Den skal også fungere som omkjøringsveg for E16 til motorvegen blir ferdig.

 

Komplisert trafikkavvikling

Mellom Bærumsveien og Lommedalsveien er det gode grunnforhold, men her blir det ingen parallell lokalveg, så trafikkavviklingen blir komplisert. Begge kryssene mellom E16 og disse vegene må bygges helt om. De vil bli stengt i lange prioder, men ikke samtidig.

Utvidelsen av E16 er prosjektert av Aas-Jakobsen. Når den er ferdig, forsvinner nesten all trafikk fra den delen av E16 som erstattes av Bjørnegårdtunnelen. Denne strekningen blir da bygd helt om.

Selv om oppdraget er lyst ut, er ikke konkurransegrunnlaget tilgjengelig ennå. Byggeleder Tom Heldal Larsen i Statens vegvesen regner med at det blir klart i løpet av uka.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.