Utsnitt av kart over veistrekningene som inngår i driftskontrakt 1500 Ålesund.
Utsnitt av kart over veistrekningene som inngår i driftskontrakt 1500 Ålesund. (Illustrasjon: Møre og Romsdal fylkeskommune)

DRIFTSKONTRAKT 1500 ÅLESUND

Ny fylkesveikontrakt til rundt 240 mill er lyst ut

Entreprenøren skal håndtere vel 400 kilometer fylkesvei i fem år.

Møre og Romsdal fylke har nylig lyst ut driftskontrakt 1502 Indre Sunnmøre, og nå kommer kontrakt 1500 Ålesund. Begge er fylkesveikontrakter.

Denne andre kontrakten er for kommunene Ålesund (deler av kommunen), Sula, Giske og Vestnes. Driften gjelder 408 kilometer fylkesvei med tilhørende anlegg. ÅDT er på 16.000 på det meste.

Fylket oppgir at den femårige kontrakten har en anslått verdi på 240 millioner kroner netto.

Det er opsjon på ett år forlenging.

Frist for å gi tilbud: 16. april.

Les også

Forsiden akkurat nå