Folk i Mandal må vente til 25. september med å ta Adolph Tidemanns bru i bruk, men Buen kulturhus like ved bortre landkar ble åpnet 20. april som forutsatt. (Ill.: Rambøll/3XN)
Folk i Mandal må vente til 25. september med å ta Adolph Tidemanns bru i bruk, men Buen kulturhus like ved bortre landkar ble åpnet 20. april som forutsatt. (Ill.: Rambøll/3XN)

Ny forsinkelse for klaffebrua i Mandal

Adolph Tidemanns bru i Mandal blir ytterligere forsinket. Nå ligger det an til snorklipping 25. september. 

Brua er tidligere kjent som Nedre Malmø bru. Bystyret vedtok i vinter å droppe det navnet og i stedet oppkalle brua etter den kjente maleren fra Mandal.

Adolph Tidemanns bru blir en 160 meter lang kommunal klaffebru som blir reservert gående og syklende. Klaffen blir 12 meter lang. Brua krysser Mandalselva 200 meter nærmere sjøen enn den gamle bybrua, som er den eneste krysningsmuligheten sentralt i byen i dag.

Hvis den opprinnelige framdriftsplanen hadde holdt, hadde brua blitt åpnet 8 måneder tidligere enn det nå ligger an til. Åpningen har blitt utsatt to ganger. Godt og vel halvparten av forsinkelsen skyldes at tegningene ikke var klare tidsnok. Resten skyldes problemer med stålleveransen.

Brua bygges av AF Gruppen. Arvid Andresen, som er entreprenørens prosjektleder, forklarer den siste delen av forsinkelsene slik: - Ruukki som er vår underentreprenør, bestilte stålet på et polsk verft. Det oppsto problemer, blant annet på grunn av dårlig kommunikasjon. Bruas overbygning har et buet tverrsnitt. Det polske verftet ville sveise sammen rette elementer i stedet for å bøye stålet. Det var uakseptabelt. Brua ville fått et annet utseende enn det byggherren har bestilt. Løsningen ble at polakkene får to andre verft til å bøye stålet. Det ene ligger i Polen, det andre i Nederland.

Byggherre og entreprenør deler merutgiftene for forsinkelsen ved at entreprenøren ikke får tillegg for ekstrautgifter, men slipper døgnmulkt for forsinkelser.

Den endelige regningen for Adolph Tidemanns bru kommer på ca. 38 millioner kroner.

 

Forsiden akkurat nå