(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) (Foto: Mählers)

Ny driftskontrakt for fylkesveier i Viken

Ny femårig kontrakt for driften av fylkesveier på Romerike og Hadeland

Fra høsten av skal nesten 500 kilometer brøytes og vedlikeholdes i denne kontrakten.

Den nye driftskontrakten kalles Driftskontrakt veg Romerike vest og Hadeland 2020-2025. Området tilsvarer det gamle kontraktsområdet 0202 med sams drift (Veidekke har den kontrakten nå), men det er altså fylkesveiene det handler om i denne nye kontrakten som lyses ut.

Oppdraget Viken fylkeskommune har lyst ut, omfatter kommunene Nittedal, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal og deler av Eidsvoll, samt Ullensaker, Lillestrøm, Gran (tilhører Innlandet fylke, men er en del av Hadeland), Jevnaker og Lunner kommuner.

Kontrakten gjelder fra 2020 til høsten 2025. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Veinettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) er det første året på vel 497 kilometer.

Fra og med september 2021 og til med august 2025 blir det mer: Nesten 600 kilometer fylkesvei, hvorav drøye 33 kilometer er gang- og sykkelvei.

Trafikken varierer fra om lag 100 til om lag 17.500 i ÅDT.

Frist for å gi tilbud på kontrakten er 30. april.

Les også

Forsiden akkurat nå