Slik kan ny forbindelse til Færder bli seende ut, men prosjektledelsen understreker at det langt fra er sikkert at det blir hengebru.
Slik kan ny forbindelse til Færder bli seende ut, men prosjektledelsen understreker at det langt fra er sikkert at det blir hengebru. (Illustrasjon: Bypakke Tønsbergregionen)

Bypakke Tønsberg

Ny fastlandsvei til Færder: Seks rådgivere vil lage reguleringsplan

Hele prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 3,8 milliarder kroner.

Nylig var det frist for å melde sin interesse for å lage reguleringsplan for den nye fastlandsveien mellom Tønsberg og Færder i Vestfold.

Det er ikke småtteri som skal reguleres: Tre fjelltunneler med en samlet lengde på rundt tre kilometer, cirka 600 meter lang høybru over Vestfjorden og seks kryss med rundkjøringer, samt 5,3 kilometer firefeltsvei.

Følgende rådgivere har meldt sin interesse:

  • Cowi
  • Multiconsult
  • Norconsult
  • Rambøll
  • Structor
  • Aas-Jakobsen

Hele prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 3,8 milliarder kroner. ÅDT ligger på rundt regnet 15.000. Det skal bygges firefeltsvei og toløpstunneler. Byggestart blir forhåpentligvis i 2022, ifølge Vegvesenet.

Det har tatt sin tid

Forbindelsen har vært utredet i mange år og i mange runder. I desember 2018 ble partene i Bypakke Tønsberg-regionen enige om en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder. Avtalen innebærer blant annet at det bygges bru fra Ramberg til Smørberg.

Frist for å levere utkast til ferdig reguleringsplan er i mars 2020.

Forsiden akkurat nå