Megården Den nye vegen blir kortere enn dagens E6. Blant annet kuttes flere kilometer ved å legge en bru fra Megården over Tørfjorden. Ill: Statens vegvesen
Oversikt over alternativene Sommerset - Mørsvikbotn Statens vegvesen foreslår å legge E6 i bru over Leirfjorden og langs en ny trase opp Bonnådalen til venstre (rød). Den grønne linja er dagens trase, mens de gule er alternative traseer. Ill: Statens vegvesen
Bru over Leirfjorden Statens vegvesen anbefaler en løsning med ny hengebru på 860 meter over Leirfjorden og ny trase fra Bonåsjøen og nordover. Ill: Statens vegvesen
Mørsvikbotn Den nye E6-traseen er tenkt i tunnel forbi Sildhopen før den ender opp i Mørsvikbotn. Ill: Statens vegvesen

Ny E6 i Nordland til 9 mrd

Statens vegvesen vil bruke opptil 9 milliarder kroner på en ny europaveg med nye tunneler gjennom Sørfold kommune i Nordland.

En ny og bredere E6 vil oppfylle kravene til tunnelsikring, sikre en moderne standard og korte reisetiden mellom Fauske og Narvik med 25 minutter, heter det i en utredning som onsdag ble overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Bakgrunnen for utredningen er at de smale tunnelene på dagens E6 ikke lenger oppfyller EUs sikkerhetskrav. I tillegg er det mange stigninger og flaskehalser på strekningen.

Statens vegvesen har derfor vurdert tre alternative traseer for en ny vei gjennom Sørfold, blant dem en 17 kilometer lang tunnel fra Nordfjorden til Sørfjordmo.

Alternativet som Vegvesenet anbefaler, følger dagens trasé på den første delen av strekningen. Deretter krysses Leirfjorden med en 860 meter lang bru før vegen fortsetter langs den gamle E6-traseen gjennom Bonådalen.

Alle alternativene vil koste mellom 7 og 9 milliarder kroner. Byggestart kan tidligst skje i 2018. (©NTB)

Forsiden akkurat nå