Den nye E16 over Filefjell skulle vært fullført i fjor, men problemer med elektroarbeidene i Rødølstunnelen har forsinket veiåpningen.
Den nye E16 over Filefjell skulle vært fullført i fjor, men problemer med elektroarbeidene i Rødølstunnelen har forsinket veiåpningen. (Foto: Statens vegvesen)

E16 Filefjell fullført

Ny E16 over Filefjell: Nå åpner den tryggeste vinterveien mellom øst- og vestlandet

Fire mil ny europavei over Filefjell er ferdig.

Samferdselsminster Knut Arild Hareide får æren av å klippe snora på nyveien når siste strekning på den nye E16 over Filefjell åpner onsdag 23. september.

Åpninga av nyveien innebærer at trafikken på E16 blir ført opp bak bygda Øye, og gjennom den to kilometer lange Rødølstunnelen til Eidsbru. Derfra går veien i slak stigning opp til Tyinkrsset og gjennom den seks kilometer lange Filefjelltunnelen til det høyeste punktet på veien, 992 meter over havet.

– Fra gammelt av er det veien over Filefjell som er det naturlige valget i perioder med dårlig vær, og etter utbyggingen er vintersikkerheten blitt enda bedre, sier Vegvesenets prosjektleder på E16 Filefjell, Odd Erik Haugen.

Les også

Tryggeste vei mellom øst og vest

De tre siste vintrene har E16 Filefjell vært kolonnekjørt eller stengt i til sammen 130 timer, mot 779 timer på Hemsedalsfjellet, 1681 timer på Haukelifjell og 1066 timer på Strynefjellet. Det viser at målsettingen med å bygge den tryggeste veien mellom øst og vest er godt oppfylt allerede før siste delstrekning åpner, skriver Statens vegvesen i en melding de har sendt ut i forbindelse med at prosjektet nå nærmer seg avslutning.

Nyveien over Filefjell byr på flotte naturopplevelser for trafikantene. Foto: Statens vegvesen

12 av de 40 kilometerne med vei på Filefjell går i tunnel, og på høyfjellstrekningen er det bygd uværslys som gjør det mye lettere å følge veien i mørke og snøføyke, både for personbiler, tungtransport og brøytesjåfører.

Arbeidet på E16 Filefjell startet for rundt ti år siden, og veiprosjektet har vært delt inn i fire strekninger. Eidsbru-Varpe stod ferdig i 2012, Smedalsosen-Borlaug opna i 2014 og Varpe Bru-Smedalsosen opna i 2017. Utbyggingen har kostet 3,5 milliarder kroner, og 779 millioner er brukt på strekningen som nå åpner.

Anleggsstarten på Øye – Eidsbru ble forsinket fordi oppstartstillatelsen ble utsatt fra 2015 til 2016. Også under byggingen har det oppstått forsinkelser. Det er særlig elektroarbeidet i Rødølstunnelen som har voldt problemer. Veianlegget er bygget av den østerrikske entreprenøren Strabag. Elektroarbeidet er gjort av spanske Aldesa - som ble løst fra kontrakten i fjor som følge av stadige forsinkelser - og sluttført av Mesta Elektro.

Les også

Kun for inviterte

Opprusting og vegetasjonsrydding på den gamle Kongevegen over Filefjell ble også ledet av Filefjellprosjektet. Dette kulturminnet fra 1700-tallet blir brukt av langt flere enn før, og Kongevegen har ført til næringsutvikling i både Lærdal og Vang.

På grunn av korona-situasjonen blir det åpningsseremoni bare for inviterte gjester. Det betyr at det stort sett bare er folk i bygda Øye som blir invitert, sammen med representanter fra kommuner, fylkeskommuner og de som har vært involvert i veibyggingen.

Les også

Forsiden akkurat nå