Ny driftskontrakt for staten i Drammensområdet: 336 km vei på det meste 
(Illustrasjonsfoto: Mählers)

Ny driftskontrakt for staten i Drammensområdet: 336 km vei på det meste 

Litt liten kontrakt det første året, men så blir den større. Og den skal være med på å redusere luftforurensningen i Drammen, Asker og Bærum.

Vegvesenet har lyst ut Driftskontrakt 9101 Drammen 2022-2027.

Kart over riksveiene som inngår i kontrakten. Illustrasjon: Statens vegvesen

Her handler det om drift og vedlikehold av riksveiene med tilhørende anlegg i disse kommunene: Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker.

Veinettet i Hole, Modum og Ringerike kommer først inn i kontrakten fra og med høsten 2023.

Første driftsår er totalt veinett dermed kun på 231 kilometer, hvorav vel 25 kilometer er gang- og sykkelvei. Men så kommer veiene i de tre nevnte kommunene inn i kontrakten, og de neste fire årene blir veinettet på 336 kilometer totalt, inkludert 51 kilometer gang- og sykkelvei.

Trafikken på disse riksveiene varierer fra rundt 5000 til hele 85.000 i ÅDT.

– Drift av riksveiene i Drammen og omegn er både variert og krevende. Kontrakten omfatter alt fra drift av motorveger og landeveger til bygater, gang- og sykkelveger, rasteplasser, tunnelløp og bruer, sier byggeleder i Statens vegvesen, Anita Tveiten, i en pressemelding fra Vegvesenet.

– I tillegg til det som normalt inngår i en veidriftkontrakt, stiller vi krav om tiltak mot luftforurensning i Drammen, Asker og Bærum. Her må entreprenøren gjennomføre systematisk feiing på noe av veinettet hele året samt gjøre ekstra tiltak når det forventes høye konsentrasjoner av svevestøv, sier hun.

Partene kan bli enige om å forlenge den femårige kontrakten med ett, to eller tre år. Dessuten har byggherren opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder når som helst.

Frist for å gi tilbud: 17. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå