Ny driftskontrakt for inntil 450 kilometer riksvei på Østlandet
(Illustrasjonsfoto: Gaute B. Iversen/Mesta)

Ny driftskontrakt for inntil 450 kilometer riksvei på Østlandet

Entreprenøren skal håndtere riksvei 4, E6 og E16.

Vegvesenet lyser nå ut kontrakten som heter Driftskontrakt veg - 9106 Gjøvik-Romerike 2022-2027.

Den omfatter disse veiene (se kart for utstrekning):

  • Riksvei 4 Nittedal-Vingrom
  • E6 Romerike-Stange
  • E16 Hønefoss-Kongsvinger (unntatt en strekning ved Gardermoen)
  • NB: Riksvei 4 Vingrom-Eina inngår i denne kontrakten fra og med september 2023.
Kart over veistrekningene som inngår i denne kontrakten. Illustrasjon: Statens vegvesen

Det første året består kontrakten av 341 kilometer vei, hvorav drøye 31 kilometer er gang- og sykkelvei.

Deretter er kontrakten på 445 kilometer vei, inkludert 50 kilometer gang- og sykkelvei.

Tunneler: Eidsvolltunnelen, Korslundtunnelen, Morskogtunnelen, Espatunnelen og Hagantunnelen blir del av denne kontrakten fra 1. september 2024.

ÅDT på veinettet er på om lag 10.000. Årlig trafikkvekst er anslått til rundt to prosent.

Kontrakten varer altså til og med august 2027. Om partene er enige, kan de forlenge kontrakten i ytterligere 12, 24 eller 36 måneder. Byggherren har uansett opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Frist for å gi tilbud er 29. november.

Les også

Forsiden akkurat nå