Ny driftskontrakt for fylkesveiene i Dalane i Rogaland
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund)

Ny driftskontrakt for fylkesveiene i Dalane i Rogaland

Nesten 640 meter vei skal holdes i drift i minst fire år.

Rogaland fylke har kommet med driftskontrakten som har navnet 1101 Dalane 2023-2027.

Den handler om fylkesveiene i Eigersund, Lund, Sokndal, Bjerkreim, Hå og deler av Time og Gjesdal kommuner.

Veinettet er på nesten 640 kilometer totalt. Av det er rundt 77 kilometer gang- og sykkelvei. Ellers er det snakk om cirka 59.000 vegobjekter, som for eksempel skilt, rekkverk, kummer og bruer. ÅDT er på det meste på rundt 15.000.

Rogaland fylke har noen vektede kriterier i konkurransen:

  • Gjennomføring av oppdraget, med organisering og tilbudt nøkkelpersonell teller 20 prosent.
  • At entreprenøren ivaretar klimaet gjennom arbeidet med prosjektet vektes med 20 prosent.
  • Og pris vektes med 60 prosent.

Kontrakten drar i gang 1. september i år, og varer ut august 2027. Det er opsjon på 1+1 år.

Tilbudsfrist er 15. februar 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå