Broyt 11
Broyt 11 (Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund)

Ny driftskontrakt for bare 170 km riksvei, men allerede neste år blir det dobbelt så mye

Nå kan du begynne å regne på hva det skal koste å holde disse veiene åpne.

Den nye driftskontrakten 9102 Hallingdal-Valdres 2021-2026 handler om riksveier med tilhørende anlegg i de fleste kommunene i Valdres og Hallingdal, i tillegg til Ringerike.

Omfanget av kontrakten starter litt smått, men bygger seg opp etter hvert som veistrekninger som i dag hører til andre, eksisterende kontrakter, legges til.

Kart over riksveiene som inngår i kontrakten. Skjermbilde: Vegkart/Statens vegvesen

Første sesong er det totalt 170 kilometer vei som skal holdes i drift.

Sesongen 2022-23 øker omfanget til totalt 403 kilometer.

Mens fra sesongen 2023-24 ender kontrakten opp med 517 kilometer vei, hvorav 74 kilometer er gang- og sykkelveier.

Det er disse veiene som kommer til:

Riksvei 7 Ørgenvika-Gol og riksvei 52 Gol-Storeskard inngår i kontrakten fra og med høsten 2022.

Riksvei 7 Hønefoss-Ørgenvika og E16 Hønefoss-Innlandet grense inngår i kontrakten og fra og med høsten 2023.

Kontrakten varer i utgangspunktet til 2026. Men: Hvis partene blir enige, så kan de deretter forlenge kontrakten med ett, to eller tre år. I tillegg har byggherren opsjon på å forlenge den i ett år.

ÅDT på veinettet er om lag 7000.

Frist for å gi tilbud er 23. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå