(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) (Foto: Traftec)

Ny driftskontrakt: Elektroanleggene i sør-Rogaland skal holdes i gang i inntil to år

Riksveikontrakten gjelder for 2021, men har en opsjon på 2022.

Oppdraget som nå er utlyst består av drift og vedlikehold av de de elektriske anleggene på riksveier og tilhørende gang- og sykkelveier i følgende kommuner:

Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Strand og Hjelmeland.

Kontrakten gjelder for hele 2021, men byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten for 2022.

Noen av anleggene som inngår i kontrakten: 

  • 13 tunneler, hvorav fire er toløps
  • 8 værstasjoner
  • 62 trafikktellepunkt
  • 41 variable skilt og fritekstskilt ved tunneler
  • 3686 veilyspunkter
  • 40 kameraer
  • 50 trafikkstyringssystemer i dagen

Vegvesenet holder tilbudskonferanse 1. juli, og frist for å gi tilbud er 21. august.

Les også

Forsiden akkurat nå