Den gamle brua ved Teita kunne ikkje stå i mot flaumar og ekstremnedbør. Den nye brua er bygd for å tole store vassmengder.
Den gamle brua ved Teita kunne ikkje stå i mot flaumar og ekstremnedbør. Den nye brua er bygd for å tole store vassmengder. (Foto: Heidi Ravnestad/Vestland fylkeskommune)

Ny bru i Byrkjelo - den gamle måtte rives etter flomskader

Nøyaktig tre år etter at den gamle Teita bru måtte stenges på dagen, kunne varaordføreren i Gloppen kutte snora for en splitter ny Teita bru.

Brua på fv. 5735 på Byrkjelo i Nordfjord ble stengt straks det ble avdekket store skader på brufundamentene for tre år siden. Flere flommer hadde påført brua store skader, høy vannstand og mye nedbør hadde vasket vekk deler av brufundamentet.

Selv om det ikke var noen direkte fare for at brua skulle rase sammen, var det ikke forsvarlig å la trafikken kjøre på den. En midlertidig bru kom derfor raskt på plass over Storeelva.

Les også

Over halvåret før ferdig

Brua er bygget som en totalentreprise, en jobb som Consto Anlegg Øst fikk med et tilbud på 14,4 millioner kroner.

På åpningsdagen ble det av  både byggherre og entreprenør gjennomføringen karakterisert som et vellykket prosjekt fra start til slutt. Brua sto ferdig før avtalt tid, som i henhold til kontrakten var 1. juni 2022.

Prosjektet har holdt seg innenfor dei økonomiske rammene på omlag 15 millioner kroner, opplyser byggherren.

Varaordfører Per Jarle Myklebust kunne erklære nye Teita bru for åpnet. F.v. avdelingsdirektør Dina Lefdal, femte klasse ved Breim skole, varaordfører Per Jarle Myklebust og seksjonssjef Gunhild Vangsnes. Foto: Heidi Ravnestad/Vestland fylkeskommune
Les også

Forsiden akkurat nå