Tinnå bru i Notodden, med utsyn vestover.
Tinnå bru i Notodden, med utsyn vestover. (Foto: Google Maps)

Notodden fortsetter med å ruste opp Tinnå bru

I år står stålkonstruksjoner, rekkverk og fortau for tur.

I 2019 tok kommunen for seg brudekket, kjørebanen og fortauet av betong på Tinnå bru i Notodden sentrum.

Nå står fase 2 for døra: Stålkonstruksjoner, rekkverk og fortau i treverk skal rehabiliteres, og det skal skje i sommer.

Kommunen skriver i utlysingen at kontraktsarbeidene for det meste består av det følgende:

  • Overflatebehandling av stålkonstruksjonene
  • Fjerning og reetablering av deler av kantbjelke i betong for å komme til
    stålprofilene der de krysser brudekket
  • Overflatebehandling og noe utskifting av rekkverk
  • Utskifting av fortau i trevirke

Brua krysser Tinnåa nord for E134, og er hovedvei for lokaltrafikk mellom østre og vestre side av Tinnåa. Den er cirka 87 meter lang, og består av tre spenn.

Brua er en kombinasjon av bjelkebru og fagverksbru i stål. Brudekket er i betong og fortau er delvis i treverk og delvis i betong. Brua er bygget i 1879, og ombygd i 1934.

Anslåtte hovedmengder i dette oppdraget:

  • Ståloverflate bærende konstruksjoner: 1300 m2
  • Ståloverflate rekkverk: 250 m2
  • Betong, fjerning og gjenstøping: 7500 liter
  • Trevirke i fortau: 22 m3
Les også

Separate tilbudsbefaringer

Tilbudsbefaring finner sted ved brua 5. mai. For å unngå større samling av personer, gjennomføres det separate befaringer for hver tilbyder. Tilbydere skal varsle senest innen 30. april dersom de ønsker å delta på tilbudsbefaring, og de blir da tildelt et tidspunkt.

Arbeidet kan settes i gang etter 3. august i år.

Frist for ferdigstillelse er 15. november i år, men overflatebehandlingen av stålet skal være ferdig en måned før.

Frist for å gi tilbud er 15. mai.

Les også

Forsiden akkurat nå