Bøkfjordbrua er den som er lengst borte. Etter andre utlysning ser det likevel ut til at HAK Entreprenør kommer til å bli med på å bygge den. (Ill.: Statens vegvesen)
Bøkfjordbrua er den som er lengst borte. Etter andre utlysning ser det likevel ut til at HAK Entreprenør kommer til å bli med på å bygge den. (Ill.: Statens vegvesen)

Norsk/tysk AF leder kampen om Bøkfjordbrua

Et arbeidsfelleskap mellom HAK Entreprenør fra Alta og Schachtbau Nordhausen fra Tyskland har gitt det laveste anbudet på Bøkfjordbrua i Finnmark. Det er på 116,9 millioner kroner. Ledelsen er bare på 1,6 prosent.

Den eneste konkurrenten er et annet internasjonalt arbeidsfellesskap. Bak det står det tsjekkiske firmaet Metrostav og HAG Anlegg fra Grimstad. Det vil ha 118,7 mill. for jobben.

Det er en lang og kronglete prosess som nå forhåpentligvis går mot slutten. Bygging av Bøkfjordbrua ble utlyst i juli 2014. HAK Entreprenør deltok alene i konkurransen den gangen og hadde det klart laveste av tre anbud. Vegvesenet innstilte på at altaværingene skulle få jobben, men Skanska mente at firmaet manglet nødvendig kompetanse og klaget på avgjørslen.

Tingretten i Oslo ga Skanska medhold i et krav om midlertidig forføyning som hindret Vegvesenet i å inngå kontrakt med HAK Entreprenør, men retten tok ikke standpunkt til bakgrunnen for Skanskas krav.

 

I april skulle Borgarting lagmannsrett avgjøre om Vegvesenet kunne la HAK Entreprenør bygge brua. Det skjedde ikke. Dagen før saken skulle opp ombestemte Vegvesenet seg og gikk i stedet inn for å gi kontrakten til Skanska.

Noen signering ble det likevel ikke. Vegvesenet fant feil ved konkurransegrunnlaget. Konkurransen ble avlyst og jobben utlyst på nytt.

Bøkfjordbrua er en 284 meter lang nettverksbuebru med et 120 meter langt hovedspenn. Den inngår i ny E105 mellom Norge og Russland.

Forsiden akkurat nå