Den røde linjen viser hvor langt Tjernfjelltunnelen var drevet for en måned siden. Arbeidsfellesskapet som etter KOFAs mening skulle hatt jobben, har ikke avgjort hva man skal gjøre med saken.
Den røde linjen viser hvor langt Tjernfjelltunnelen var drevet for en måned siden. Arbeidsfellesskapet som etter KOFAs mening skulle hatt jobben, har ikke avgjort hva man skal gjøre med saken. (Bilde: Statens vegvesen)

Norsk/italiensk AF fikk medhold av KOFA

Et norsk/italiensk arbeidsfellesskap ga det laveste anbud på Tjernfjelltunnelen i Nordland i fjor sommer. Vegvesenet avviste anbudet fordi man mente at de to som sto bak ikke var kvalifiserte. De klaget på avgjørelsen, og har nå fått medhold av KOFA.

Forsiden akkurat nå