Sambandet Årvik-Koparnes kan bli uten dieseldrift i framtiden. For de andre to fergerutene kreves det Tier III-standard på utslippet.
Sambandet Årvik-Koparnes kan bli uten dieseldrift i framtiden. For de andre to fergerutene kreves det Tier III-standard på utslippet. (Skjermbilde: Statens vegvesen)

Fergedrift i Møre og Romsdal

Norled skal drive og utvikle flere fergesamband på Sunnmøre

På den ene strekningen blir det miljøferge fra 2022.

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt kontrakten for tre fergestrekninger på Sunnmøre til rederiet Norled, ifølge en pressemelding. 

Norled driver også sambandene i dag, med konvensjonelle ferger. Det er disse fergestrekningene det er snakk om:

  • Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya, fylkesvei 5852 og 5862 (ca 81.500 transporterte personbilenheter i 2018)
  • Årvika-Koparneset, fylkesvei 61 (ca 289.000 transporterte personbilenheter i 2018)
  • Volda-Lauvstad, fylkesvei 652 (ca 148.000 transporterte personbilenheter i 2018)

Alle er fylkesveisamband. De to første er på ytre Sunnmøre, og den siste på indre Sunnmøre. Kontraktsperioden for de to første er 2022-31, og for Volda-Lauvstad er den 2021-31. I utlysingen kalles kontraktene samlet for «Ytre Sunnmøre 2021-2031». Fylket lyste ut kontrakten i juli i år.

Les også

Kraftige utslippsreduksjoner

 

Disse fire rederiene leverte tilbud på kontrakten:

  • Fjord1
  • Torghatten Trafikkselskap
  • Boreal Sjø
  • Norled

Kaianleggene på strekningen Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya skal bygges om og oppgraderes, slik at det fra 2025 kan settes inn ei ny og større ferge.

Sambandet Årvika-Koparnes får miljøferge fra 2022. Det skal gi en kraftig reduksjon i utslipp, ved at en tradisjonell dieselferge byttes ut med for eksempel eldrift eller bygges om for å møte nye krav.

For de andre to fergerutene kreves det Tier III-nivå på NOx-utslippene.

Les også

 

Presset økonomi

Møre og Romsdal fylkeskommune har en svært presset økonomi i årene framover, og skal redusere driftsnivået i fylkeskommunen, heter det i pressemeldingen.

– Det er derfor svært gledelig at det har vært stor konkurranse om denne kontrakten, sier seksjonsleder Jesper Wiig i samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune i meldingen.

Les også

Forsiden akkurat nå