Fra norsk entreprenørhold er OPS-entreprisen blitt kritisert for å være så stor at den ekskluderer norske entreprenører.
Fra norsk entreprenørhold er OPS-entreprisen blitt kritisert for å være så stor at den ekskluderer norske entreprenører. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Riksvei 555 Sotrasambandet 

Norgeshistoriens største veikontrakt blir lyst ut før jul

Arbeidet med kontraktsgrunnlaget er i sluttfasen.

Utbyggingen av ny riksvei 555 med bru over mellom Sotra og fastlandet vest for Bergen, blir den største veikontrakten hittil i Norge, og arbeidet med kontraktsgrunnlaget nærmer seg nå slutten. Det er nå klart at konkurransen om å få bygge kjempeprosjektet kommer til å bli lyst ut i Doffon og TED før jul, opplyser Vegvesenet.

Arve Tjønn Rinde tiltrådte som prosjektleder for Sotrasambandet 1. september i år Foto: Statens vegvesen

– I første omgang gjennomfører vi en prekvalifisering der vi skal velge tre potensielle OPS-selskap. Planen er å kunne annonsere de tre aktuelle selskapene før sommeren 2020. Deretter blir det dialog- og tilbudsfase, der de aktuelle OPS-selskapene skal forstå prosjektet, utføre nødvendige grunnboringer, befaringer, starte prosjektering og planlegge prosjektet, sier Vegvesenets prosjektleder Arve Tjønn Rinde i en pressemelding.

Les også

Første befaring i januar

For at aktuelle leverandører skal forstå omfanget og kompleksiteten i prosjektet kommer Statens vegvesen til å inviterer til et informasjonsmøte og befaring allerede i januar 2020.
Endelig kontrakt vil bli signert høsten 2021.

Gigantprosjektet har en prislapp på 17 milliarder kroner, inklusive drift og finansiering over 20 år. Selve byggingen er imidlertid anslått å koste 10 milliarder kroner.

Det er så store summer at norske selskaper i praksis er utestengt fra å bygge og drive prosjektet, mener Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening. Foreningen gikk i oktober ut med sin bekymring over at dimensjonene på veiprosjektet var for store for norske entreprenører.

Entreprenørene må nemlig selv finansiere utbyggingen, siden midlene som er satt av i Nasjonal transportplan, først blir utbetalt når byggingen er ferdig. Det betyr at risikoen blir skyhøy og for stor for det norske markedet, mener Sandnes.

– Han mener smertegrensen for å ta på seg et enkelt prosjekt i Norge ligger mellom tre og fire milliarder kroner.

– Sotrasambandet er altså dobbelt så stort, og da er den norske byggebransjen i praksis er ekskludert fra å delta, sier Sandnes.

Les også

Utfordrende prosjekt

– Prosjektet skal bygges i et sterkt trafikkert område, tett på bebyggelse, noe som gjør prosjektet ekstra utfordrende. Vegvesenet har derfor allerede startet arbeidet med å legge om høyspentlinja mellom Breivik i Bergen til Bildøy i Fjell, sier Rinde.

Nylig var det gjennomslag i en av kabeltunnelene, og her vil arbeidet med å trekke kablene gjennom starte til sommeren.

– Forberedende aktiviteter er i full gang, slik at vi skal være ferdig med disse i god tid før OPS-kontrakten blir signert. På denne måten er vi med på å sikre rask tilkomst til området og rask oppstart av selve byggingen, sier prosjektlederen.

Totalt 500 avtaler om grunnerverv er inngått, og 26 hus må innløses før Vegvesenet kommer i gang med veiprosjektet. Illustrasjon: Statens vegvesen

Forsiden akkurat nå