PROSJEKTER

Norges mest fasjonable anleggsplass

Bogstadveien og Hegdehaugsveien i Oslo rustes opp for 200 millioner kroner. Norges mest fasjonable handelsgate er en krevende anleggsplass to sommere på rad.

Jarle Skoglund
21. nov. 2012 - 14:01

Nye Bogstadveien

Omfatter: Bogstadveien fra krysset ved Sorgenfrigata i nord, langs Hegdehaugsveien til krysset med Parkveien.

Lengde: ca. 1100 m.

Kostnad: 200 mill. kr.

Prosjekterende konsulenter: Norconsult, Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter

Utførende entreprenør: Oslo Vei

Bogstadveien er en av Oslos viktigste handelsgater med både butikker og serverings­steder. Men gata også en av byens mest ulykkes­belastede, og vegdekket og trikke­skinnene er preget av stort etterslep på vedlike­hold.

– Verken Bogstadveien eller Hegdehaugsveien har vært oppgradert de siste 30 årene, så vedlikeholdsetterslepet er både stort og synlig. Fundamenteringen for trikken har vært altfor svak, så disse to gatene har vært modne for en oppgradering i lang tid, sier prosjektleder Ståle Berg i Bymiljøetaten til Våre Veger.

Han forteller at de næringsdrivende i de to gatene – som egentlig er én – i flere år har motsatt seg en totalrenovering og alt det innebærer. Til slutt aksepterte de to sesonger med intensivt anleggsarbeider utenfor butikkdørene.

 

Framkommelighet og estetikk

Nye Bogstadveien, som prosjektet blir kalt, skal gi økt framkommelighet i gata, særlig for fotgjengere og kollektivtrafikk. Dette vil ikke minst gi bedre regularitet for trikken.

Anlegget utformes etter kravene til universell­ utforming, som innebærer blant annet ned­senk­ede fortauskanter og tydelig merking av fotgjengeroverganger.

Bredden på fortauene økes fra én til tre meter, og for å få ekstra form på strøkets image har de lokale næringsdrivende og gårdeierne skranglet sammen slik at fortauene kan belegges med granitt­. Gata blir ikke stengt for biltrafikk, men med bredere fortau blir det mindre plass til bilene, noe Ståle Berg tror vil regulere biltrafikken i seg selv.

– Bogstadveien er en av Oslos mest ulykkesbelastede gater med smale fortau og et uoversiktlig trafikkbilde. En av de viktigste målsettingene med oppgraderingen er derfor å gjøre gata tryggere­ for både fotgjengere, trikkepassasjerer og bilister, forteller han.

I øyeblikket ligger arbeidet cirka tre uker etter planen, noe som stresser både byggherre og entreprenør.

– Det skyldes at vi møtte mange uforutsette grunnforhold da vi begynte å grave. Mest overraskende var at Hafslunds kabler på deler av strekningen lå mye høyere i grunnen enn de 80 centimeter som de skulle ligge på. Dermed er det blitt mer kabelomlegging enn forutsatt. Dessuten var de gamle VA-kummene i dårligere forfatning enn antatt. Trikkeskinnene legges på en 30 centimeter tykk støpt betongplate, og alle kabler og rør må legges så dypt at de ikke kommer i konflikt med hverandre, forklarer prosjektlederen.

Nå håper de å kunne innhente forsinkelsene, for når julehandelen setter inn i november må den delen av Hegdehaugsveien som i sommer har vært gjenstand for ombygging, være ryddet og klar. Hvis de ikke klarer det, kan det hende at de må utsette granittleggingen på fortauene til neste år, ifølge Berg.

Arbeidet videre oppover Bogstadveien vil nok gå lettere neste år enn det har gjort i år i Hegdehaugsveien, først og fremst fordi omfanget på VA-relatert opprusting er mindre.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.