Samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet fylke lover mer klimakrav i fylkets asfaltkontrakter.
Samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet fylke lover mer klimakrav i fylkets asfaltkontrakter. (Foto: Jarle Skoglund)

Asfaltdagen 2020

Norges kjappeste asfaltfylke innledet Asfaltdagen

Innlandet låner 100 millioner for å ruste opp fylkesveiene - klimakrav blir viktig i asfaltkontraktene.

- Det er lurt av dere å invitere fylkeskommunene hit!

Samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet fylke representerte den nye store byggherren asfaltbransjen nå må forholde seg til, da hun innledet Asfaltdagen 2020 foran 270 deltagere fra alle sider av asfaltbransjen i Oslo torsdag.

Innlandet var første aktør ut med årets asfaltkontrakter, da de lyste ut sine første tre kontrakter tidligere i januar, før både Vegvesenet og andre fylker.

Riseng fortalte at fylket også vil lyse ut de fem første driftkontraktene nå i februar.

Det har vært jobbet på spreng med å utvikle en egen drifts- og vedlikeholdsstandard som skal kunne brukes på alle veiene i Innlandet - og med å utvikle ny kontraktsmal. Fylket bruker Vegvesenets mal i år, men vurderer å ta i bruk sin egen mal fra 2021.

Les også

Klimakrav blir viktig

Riseng gjorde det klart at miljø- og klimakrav vil bli viktig i de nye asfaltkontraktene. Fylket vil blant annet kreve innlevering av EPD-deklarasjoner på de tre massetypene det er mest av i kontraktene, og vurderer også å innføre bonusordninger for eksempel for bruk av lavtemperaturasfalt.

– Vi kommer også til å være positive til gjenbruksasfalt, og vil  ha krav om jevn fart på utleggingen, uten stopp, for å sikre økt levetid på dekket, fortalte Riseng.

Hun leder samferdselsseksjonen i et fylke som er blitt 22 prosent større enn Danmark, og med nesten 6800 kilometer fylkesvei, i tillegg til europa- og riksveiene som går gjennom fylket både på langs og tvers.

1100 kilometer av fylkesveiene i Innlandet er grusveier, så for asfaltbransjen var det nok svært interessant da Riseng fortalte at fylket har lånt 100 millioner kroner til opprusting av fylkesveiene i 2020.

Les også

Like byggherrer - eller 11 forskjellige?

Asfaltforeningens leder Thor Asbjørn Lunaas var veldig fornøyd med bransjeoppmøtet. på årets asfaltdag. Rundt 270 deltagere benket seg på Radisson Blu-hotellet i Oslo. Foto: Jarle Skoglund

Riseng fikk god tid til å presentere Innlandet fylke ettersom asfaltforeningens leder Thor Asbjørn Lunaas måtte konstatere at statssekretær Tommy Skjervold tydeligvis var gått med i dragsuget etter FrPs uttreden av regjeringa.

Også Lunaas trakk fram at fylkeskommunene nå blir en viktig aktør i asfaltbransjen, og mener det blant annet blir spennende å se om fylkene kommer til å opptre som en enhetlig gruppe, eller om de vil bli 11 veldig ulike byggherrer å forholde seg til.

Les også

Forsiden akkurat nå