Høy vannstand i Gudbrandsdalslågen ved Mageli Camping lørdag 12. mai
Høy vannstand i Gudbrandsdalslågen ved Mageli Camping lørdag 12. mai (Heiko Junge/NTB scanpix)

Norges Geotekniske Institutt skal lede nytt flom-forskningsprosjekt - har fått 100 millioner EU-kroner

Skal finne naturbaserte løsninger for å redusere skadeomfanget etter ekstreme nedbørsmengder.

Forskningsprosjektet har fått navnet PHUSICOS, som betyr «ifølge naturen» på gresk. Premisset er at naturen i seg selv er en kilde til ideer og løsninger for å minimere risikoen som klima-drevne naturskader står for.

NGI opplyser i en pressemelding at Gudbrandsdalslågen blir en av fem demonstrasjons- og undersøkelsesområder. 

Tanken er at naturbaserte løsninger kan være fleksible alternativer til tradisjonelle ingeniørløsninger. Prosjektet skal bidra til å teste ut dette gjennom fem innovative prosesser:

- Designe bærekraftige forvaltningstjenester ved bruk av "Living Labs" (demonstrasjons-

og undersøkelsesområder).

- Teknisk innovasjon og evaluering.

- Ledelsesinnovasjon i form av planverktøy, styringsdokumenter og implementering av mekanismer for bærekraftig bruk.

- Skape en kunnskapsplattform gjennom en læringsarena.

Disse områdene er med i prosjektet:

 • Gudbrandsdalen, Norge
  opplevde storflom etter ekstremnedbør, med omfattende ødeleggelser av jordbruksområder og infrastruktur. I gang med prosjektet Lågen 2020.
 • Serchio River Basin, Italia:
  har hatt ekstrem tørke og flom. Ny kanal fra nærliggende innsjø prosjekteres for å redusere risiko.
 • Pyreneene, Frankrike-Spania:
  Flom og jordskred pga. klimaendring opptar mange områder i Pyreneene.

I tillegg er det to «konsept»-områder:

 • Isar River Basin, Tyskland
  Området med flom og erosjon-problem. Noen tiltak er gjennomført, men det er behov for systematisk evaluering av disse tiltakene.
 • Kaunertal Valley, Østerrike:
  Jordskred, stein- og fjellskred og løsmasseskred pga. ekstremvær. Ser stor nytte av naturbaserte løsninger.

- Etablere en omfattende og nyskapende data-plattform med produkter og løsninger.

PHUSICOS ledes som nevnt av NGI og har 15 europeiske partnere innen forskning, universiteter og regionale myndigheter fra syv europeiske land. Oppland fylkeskommune er en av disse, og har ansvaret for arbeidet med flom- og skredforebygging knyttet til Gudbrandsdalslågen.

Første oppstartsmøte for PHUSICOS holdes på NGI i Oslo den 12. juni i år, med representanter for alle de 15 partnerne tilstede. Prosjektet har varighet i fire år og et budsjett på totalt 10 mill. € via EUs forskningsprogram Horizon 2020. Omlag halvparten av PHUSICOS-budsjettet skal gå til direkte tiltak med bruk av naturbaserte løsninger.

Forsiden akkurat nå