Norges eldste hengebru ble åpnet i 1844.
Norges eldste hengebru ble åpnet i 1844. (Foto: Statens vegvesen)

Norges eldste hengebru skal restaureres

Bakke bru er Norges eldste hengebru og ble åpnet i 1844. Den må gjennom full restaurering, ifølge seksjonsleder for vedlikehold vei i Agder Fylkeskommune, Jack Sylte.

  • Bruer

Brua ligger på fylkesvei 4208 i Flekkefjord kommune.

Kostnadsanslaget fra fylkeskommunen er på 30 millioner kroner. Men usikkerhetene rundt beløpet er store, og det er et omfattende prosjekt.

Brua er ei kjedehengebru med kjeder av smidd jern og leddbolter. Tårnene og landkarene er murt av tilhogd stein.

Tilstanden til brua førte til at den ble stengt for all biltrafikk i 2020, og nå er planarbeidet med restaureringsprosessen i gang. Både fylkets kulturmineavdeling og riksantikvaren er også koblet inn, både i forbindelse med utføring av arbeidet og finansiering, som ennå ikke er på plass.

Brua ble konstruert av daværende ingeniør og vegmester i Agder, Georg Daniel Barth Johnson, etter en studiereise til England i 1838. Derfor henter man inn kunnskap fra Storbritannia hvor det finnes flere slike bruer og lignende restaureringsarbeider har vært gjennomført.

I 1959 ble brua fredet og er nå også markert som en severdighet.

– Det er viktig å ta vare på denne brua, sier Sylte og håper på at restaureringen kan bli et
spleiselag både på kompetanse og finansiering.

Les også

Forsiden akkurat nå