Nordøyvegen lyses ut 26. januar

Nordøyvegen lyses ut 26. januar

Hovedkontrakten på Nordøyvegen lyses ut 26. januar, opplyser Statens vegvesen.

tatens vegvesen har allerede forhåndsvarslet utlysningen av kontrakten i norske Doffin og europeiske TED, som begge er portaler for offentlige anskaffelser. Kontrakten vil bli lyst ut 26. januar 2018, med frist for å levere tilbud om lag tre måneder senere. Byggestarten er planlagt til høsten neste år og hele anlegget skal stå ferdig i 2023.

 Kostnadsanslaget  på fv 659 Nordøyvegen ligger mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner, eks. mva. Kontrakten inneholder bygging av tre undersjøiske tunneler, tre bruer, miljøtunnel og veg i dagen.

 

Reduserer usikkerheten
- Markedet er vurdert som det største usikkerhetsmomentet i kostnadsanslaget. Ett tiltak for å redusere usikkerheten er god og nøyaktig informasjon. For å nå flest mulig, velger vi å reise dit de fleste store entreprenørene har representanter, forteller prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen.

Arbeidet i de fire forberedende kontraktene er nå i gang. Prosjektlederen sier at de forberedende arbeidene er en fordel for entreprenøren som kommer inn på hovedkontrakten.

- De forberedende kontraktene inneholder bygging av forskjæringene, som er en av usikkerhetene i et tunnelprosjekt. Ved å ha dem i egne kontrakter, reduserer vi også usikkerheten i hovedkontrakten, sier Marianne Nærø.

19. november holder Statens vegvesen holder informasjonsmøte om fv. 659 Nordøyvegen i Oslo.

Forsiden akkurat nå