Steigentunnelen i Nordland er en del av fylkesvei 835.
Steigentunnelen i Nordland er en del av fylkesvei 835. (Foto: Google Maps)

Nordland vil ha priser på sikring av veitunneler og fjell

Entreprenøren skal sørge for forefallende sikring i hvert fall til og med 2021.

Nordland fylkeskommune inviterer til en konkurranse om tunnel- og bergsikring for 2020 og 2021.

Kontraktsarbeidet omfatter vedlikehold av tunnel- og fjellsikring for fylkesveiene i Nordland.

Omfanget av arbeidet er i hovedsak:

  • Vann- og frostsikring

  • Brannsikring

  • Etablering av PE-skum

  • Bergsikring i form av rensk

  • Sprøytebetong

  • Montering av bolter

  • Vegetasjonsrydding

  • Montering av steinsprangnett

  • Montering av isnett

I dette tilfellet ønsker byggherren enhetspriser og timepriser som grunnlag for bestilling av arbeider. Oppdragene er basert på rapporter etter hovedettersyn i tunnel, ingeniørgeologiske rapporter for bergskjæringer og ved ras, nedfall eller trafikkskader.

Byggherren presiserer at den ikke har oversikt over alle oppdragene som kan komme i løpet av kontraktsperioden. Det er ikke registrert mengder på kommende prosjekter.

Les også

Bestilling for hvert prosjekt

Det vil bli gjort en egen bestilling for hvert prosjekt, og det vil bli skrevet en egen avtale som spesifiserer oppstart. De tilbudte enhetspriser vil bli brukt i hvert prosjekt.

Mindre oppdrag som hører naturlig sammen vil bli slått sammen i en bestilling. Det vil bli opprettet en egen kontrakt for hver bestilling.

Startdato for oppdraget er satt til 3. august i år. Sluttdato for kontrakten er årsskiftet 2021/22.

Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med et år av gangen i to år.

Frist for å gi tilbud er 3. juli.

Les også

 

Forsiden akkurat nå