Fra Kleivodden, et av raspunktene på fylkesvei 7022 på Andøya.
Fra Kleivodden, et av raspunktene på fylkesvei 7022 på Andøya. (Foto: Tomas Rolland, Nordland fylkeskommune)

Nordland prioriterer ny tunnel mellom Bleik og Andenes som neste store rassikringsprosjekt

Men Nordland får kun 64 millioner kroner i rassikringsmidler i forslaget til statsbudsjett. Fylket setter av 35 millioner til prosjektet, som er kostnadsberegnet til 263 millioner kroner.

Foto: Halvard Søvik, Nordland fylke

Fylkesrådet vil prioritere ny tunnel mellom Bleik og Andenes som det neste store rassikringsprosjektet, forteller Nordland fylkeskommune på sine nettsider.

– Neste år er vi ferdig med det store skredsikringsprosjektet Liafjell-Olvikvatnet på fylkesveg 17. Da foreslår vi at Andøy skal være neste prosjekt ut, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Vegen mellom Bleik og Andenes er svært skredutsatt, og de senere årene har det flere ganger skjedd steinskred og steinsprang som har gjort at vegen har blitt stengt for trafikk. Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen mener det er på tide å sette i gang med utbedringene på fylkesvei 7702 mellom Bleik og Andenes. Også med tanke på den økte virksomheten ved Andøya rakettskytefelt.

– En ny trasé vil både inneholde tunnel og ny veg i dagen. Reguleringsplanen ble vedtatt av Andøy kommune i vår, og sånn sett ligger det godt til rette for å komme i gang med prosjektet, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Les også

Neste på lista

I statsbudsjettet for 2021 legger regjeringen opp til at Nordland skal få kun 64 millioner kroner i rassikringsmidler. Med fylkeskommunens økonomiske situasjon som bakteppe legger dette begrensninger på hvor mange skredprosjekt som kan iverksettes.

– De begrensede økonomiske midlene vi får fra staten, gjør at vi må ta slike omfattende skredprosjekt suksessivt. Fylkeskommunen har ikke rom til å bruke store midler utover det vi får av staten. Nå er jeg veldig fornøyd med at vi planlegger oppstart av prosjektet på fylkesveg 7702, sier fylkesråden.

Les også

Står for tur

I fylkesrådets forslag til økonomiplan de kommende fire årene legges det inn fem millioner kroner til prosjektering og planlegging i 2022 og 2023, og 30 millioner kroner i 2024 for å sette i gang prosjektet på fylkesvegen mellom Bleik og Andenes.

Det er gjort et overslag på 263 millioner kroner for prosjektet, men dette ble gjort før reguleringsplanen ble vedtatt, og det er behov for en grundigere kostnadsberegning av prosjektet.

Fylkesråd Bentzen mener likevel at når fylkesrådet nå legger inn midler i økonomiplanperioden, er det nettopp for å signalisere at rassikringsprosjektet på Andøya er neste punkt på prioriteringslista.

– Dette er et prosjekt som har vært skjøvet på flere ganger. Jeg har stor forståelse for at befolkningen på Andøya ønsker å få denne veistrekningen sikret på skikkelig vis. Derfor setter vi nå av 35 millioner kroner for å kunne begynne på dette viktige trafikksikkerhetstiltaket, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Les også

Forsiden akkurat nå