Nordland med ny driftskontrakt for fylkesveiene i Lofoten - og etter hvert Ofoten også
(Illustrasjonsfoto: Mählers)

Nordland med ny driftskontrakt for fylkesveiene i Lofoten - og etter hvert Ofoten også

Kontrakten blir på drøye 500 kilometer vei etter hvert.

Nordland fylkeskommune har invitert til konkurranse om drift og vedlikehold av fylkesveinettet i Lofoten og Ofoten.

Fylkesveiene i Lofoten-delen av denne kontrakten. Illustrasjon: Nordland fylkeskommune

Kontrakten heter DK 1809 Lofoten Ofoten 2021-2026.

De berørte kommunene er Flakstad, Vestvågøy, Vågan og deler av Hadsel, samt etter hvert Narvik, Evenes og deler av Tjeldsund og Hamarøy.

Lofoten-delen av kontrakten starter 1. september 2021. Ofoten-delen kommer inn i kontrakten fra 1. september 2023.

Veinettet blir på det meste på 508 kilometer.

Fra og med i høst inneholder kontrakten cirka 332 kilometer fylkesvei i Lofoten, inkludert litt gang- og sykkelvei.

Og fra og med høsten 2023 kommer drøye 167 kilometer fylkesvei i Ofoten inkludert litt gang- og sykkelvei i tillegg.

Og her har vi de veiene i Ofoten som kommer inn i kontrakten fra og med 2023. Illustrasjon: Nordland fylkeskommune

Underveis kommer også noen andre småstubber inn i kontrakten etter nybygging og omklassifiseringer.

Trafikken på veinettet varierer fra 30 til 5000 i ÅDT.

Partene kan bli gjensidig enige om å forlenge kontrakten i ett, to eller tre år, og uansett har byggherren opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Nordland fylke holder tilbudskonferanse 22. mars, og frist for å gi tilbud er 15. april.

Les også

 

Forsiden akkurat nå