DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Nordland fylke ønsker å investere 10 milliarder på sine veier fram til 2033

I forslaget til Regional transportplan prioriterer fylkesrådet å forsterke satsingen på gang- og sykkelveier, samt å stoppe vedlikeholdsetterslepet.

Saltstraumen bru på fylkesveg 17 i Nordland.
Saltstraumen bru på fylkesveg 17 i Nordland. Foto: Andrey Armyagov/Colourbox
15. mars 2022 - 09:55

Forslag til Regional transportplan er nå ute på høring. Fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande sier at fylkesrådet ønsker å forsterke satsingen på gang- og sykkelveier, altså de myke trafikantene – også sett i et trafikksikkerhetsperspektiv.

– Men i tillegg ønsker vi å forplikte oss til å sette av nok midler til veivedlikeholdet. Forfallet på veiene skal stoppes, forklarer Sande.

Les også

Investerer 10 mrd

Fylkesråd for samferdsel i Nordland fylke, Monika Sande (Sp). Foto: Senterpartiet

Sande legger opp til mer enn 10 milliarder kroner i investeringer for hele perioden fram til 2033.

– Og i tillegg skal vi ha en offensiv tilnærming til det grønne skiftet. I planen legger vi opp til å bruke over én milliard kroner for å gjøre sju fergesamband elektriske. Det koster, og vi vil ha et stort trykk på sentrale myndigheter for å gjøre det mulig å kunne gjennomførte dette så raskt som mulig. Potensialet for en miljøgevinst er svært stor på alle fergesambandene vi har i Nordland. En overgang som vil merkes i det nasjonale klimabudsjettet, påpeker Sande.

Kamp om ressursene

Men Sande vil ikke underslå at det er kamp om ressursene som skal brukes på fylkeskommunale veier, bruer, tunneler, fergesamband, trafikksikkehet, gang- og sykkelveier og skredsikring. Hun mener fylkesrådet har presentert en realistisk plan ut fra de rammene Nordland fylkeskommune rår over. Samtidig jobbes det for å få økt rammene, noe som i så fall vil bety at flere av prosjektene lenger ned på lista kan bli realisert.

– Det er ingen tvil om at det er store behov og mange ønsker rundt i Nordland. Og nettopp derfor er det viktig å gjøre arbeidet med Regional transportplan både grundig og med god involvering. Men det er viktig å nevne at når noe prioriteres inn eller opp på lista, så betyr det at andre ting må ut eller ned på den samme lista. Fram til vi eventuelt får økte rammer fra nasjonalt hold, sier Sande.

Regional Transportplan skal vedtas av fylkestinget i Nordland i juni. 

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.