E134 på Haugalandet er blant riksveiene som inngår i kontrakten.
E134 på Haugalandet er blant riksveiene som inngår i kontrakten. (Foto: Google Maps)

Veivedlikehold i sørvest

Nord-Rogaland og Sunnhordland: Ny kontrakt for småoppdrag på riksveiene

Vegvesenet vil ha noen til å ta seg av mindre oppdrag som ikke inngår i driftskontraktene.

Vegvesenet vil ha utført mindre anleggsarbeider på riksveiene i områdene for driftskontraktene 1105 (Indre Ryfylke) og 1107 (Haugesund). Dette er oppdrag som ikke er omfattet av driftskontraktene.

Arbeidsområdet strekker seg fra Karmøy i sør til Stord i nord, og til Røldal i øst.

Kontrakten vil bestå av mindre bestillinger som vil bli sendt ut når behovet melder seg utover i kontraktsperioden.

Noen av de aktuelle arbeidsoppgavene:

  • Utbedring av kantstein og stikkrenner
  • Vegetasjonsrydding
  • Rensk av berg og mindre sprengingsoppdrag.
  • Grøftearbeid
  • Dreneringsarbeider
  • Forberedende arbeid før asfaltering, samt asfaltering/belegning

Kontrakten er tenkt å vare ut 2020, og byggherren har opsjon på ett ekstra år.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse 21. april på Haugesund vegkontor.

Frist for å gi tilbud på oppdraget er 4. mai.

Les også

Forsiden akkurat nå