Norconsult Boreteknikk
Norconsult Boreteknikk

Norconsult slår sammen grunnboringsmiljøene i Norge

For å øke konkurransekraften i markedet, samler Norconsult sine to grunnboringsmiljøer i et nytt selskap; Norconsult Boreteknikk AS

Frem til i dag har Norconsult hatt to grunnboringsmiljøer i Norge; en filial av svenske Fältgeoteknik AB i Fredrikstad og en avdeling for grunnundersøkelser i Molde. For å styrke konkurransekraften i et marked som preges av et stadig økende antall små- og mellomstore aktører, har Norconsult besluttet å samle de to miljøene i ett felles selskap.

Norconsult Boreteknikk AS vil være et heleid datterselskap i Norconsult-konsernet, og selskapet skal fortsette å operere fra basene i Fredrikstad og Molde, melder selskapet i en pressemelding.

Les også

Nordisk fotavtrykk

– Dette er helt i tråd med Norconsults ambisjon om å styrke selskapets nordiske fotavtrykk. Sammen skal vi skape et av de største fagmiljøene innen grunnboring i Norden, sier Markus Mangsten, daglig leder i Norconsult Boreteknikk AS.

Norconsult Boreteknikk

Etter sammenslåingen av de to miljøene, vil selskapet ha rundt 30 medarbeidere, og et tydelig nordisk nedslagsfelt.

– Vi ser nå frem til å samle den solide kompetansen vi har innen grunnboring, og styrke vår samlede konkurransekraft i markedet. Med dette grepet bidrar vi til å sikre arbeidsplasser og fortsatt spennende oppgaver for våre grunnborere, sier Jo Sigurd Vold, kontorsjef i for Norconsult i Molde.

– Dette vil gi store synergieffekter. Vi er et selskap med solid kompetanse og erfaring innen grunnboring, og sammenslåingen vil skape merverdi både for oss og våre kunder, sier Daniel Johansson, som frem til nå har ledet Fältgeoteknik i Fredrikstad.

Les også

Forsiden akkurat nå