Kart over kontraktsområdet.
Kart over kontraktsområdet. (Illustrasjon: Nye Veier)

Norconsult landet avtale om heldigital gjennomføring for ny E39 ved Lyngdal

I starten av desember ble det klart at det er Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) som skal sikre heldigital prosjektgjennomføring av nye E39 Lyngdal Øst–Lyngdal Vest.

Det skal gjøres med ISY Prosjekt, som i dag brukes til å forvalte prosjekter med en samlet verdi på over 30 milliarder, skriver Norconsult i en pressemelding.

Les også

Prosjektverdi på 2,9 milliarder

Den 18. oktober signerte Nye Veier kontrakt med arbeidsfellesskapet Implenia Norge og Stangeland Maskin (Joint Venture Implenia-Stangeland) om utbyggingen av nye E39 gjennom Lyngdal, og den 20. oktober startet anleggsarbeidene. Strekningen er om lag 11 kilometer, og er en del av Nye Veiers oppdrag om å fornye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Målet er en nye firefelts motorvei som øker trafikksikkerheten, gir vesentlig kortere reisetid og forbedrer fremkommeligheten.

Strekningen gjennom Lyngdal skal stå ferdig sommeren 2025, og har en prosjektverdi på 2,9 milliarder. For å sikre en heldigital og smidig prosjektering, har Implenia Stangeland signert avtale med NoIS. ISY Prosjekt har blitt valgt i flere nye prosjekter det siste året og porteføljen har nå passert 30 milliarder i prosjektverdi.

 

Les også

Leder an med heldigitalt samferdselsprosjekt

Som byggherre er Nye Veier opptatt av å effektivisere veibygging gjennom å ta i bruk nye løsninger, materialvalg og prosjektmetoder. Med høye krav til digitalisering, har de bidratt til å skape en ny standard for digital informasjonsflyt i store samferdselsprosjekter.

Siden NoIS ble engasjert til å sikre en heldigital prosjektering av Nye Veier sitt prosjekt, E39 Kristiansand vest – Mandal øst, har ISY Prosjekt blitt utvidet med funksjonalitet som er viktig for vei- og anleggsprosjekter. Dette inkluderer blant annet muligheten til å vise snitt i modellen, metadata, avanserte filter og takeoff, 4D og automatisk uttegning av tverrprofil og lengdeprofil. I tillegg gir løsningen muligheter for pelenummer, annotering for byggbar BIM, oppgavestyring samt integrasjon mot SHA-løsning og Sharepoints dokumenthåndtering. Videreutviklingen av ISY Prosjekt har også resultert i en internasjonal digitaliseringspris for IKT-leverandøren.

Som totalentreprenør og rådgivende ingeniør, har Implenia-Stangeland og Sweco en stor og kompleks oppgave foran seg. E39 gjennom Lyngdal inkluderer 5300 meter vei i dagen, 6400 meter doble tunneler, to lengre bruer og ett motorveikryss. Med mange års erfaring og ekspertise innen bygging av komplekse infrastrukturprosjekter, har Implenia-Stangeland vært bevisste på at dette også stiller tøffe krav til en heldigital og ryddig prosjektering. 

– Veistrekningen gjennom Lyngdal er svært kompleks, noe som setter høye krav til den digitale prosjektgjennomføringen. Samtidig er det også høye krav til brukervennlighet for programmene som brukes. Med ISY Prosjekt kan vi enkelt ta i bruk integrert teknologi som BIM og GIS, noe som igjen gjør at vi kan fortsette å holde en svært høy standard innen veibygging, sier Larissa Gustafsson, sjef for prosjekteringsledelse i Implenia.

 

Les også

Komplekse prosjekter krever enkle løsninger

Ved bruk av blant annet BIM er det enkelt å sørge for at alle forholder seg til kun én modell, kontra flere tusen tegninger. Løsningen gjør at alle aktører i prosjektet kan hente ut digitale rapporter, modelldetaljer, prosjektert status (MMI) og annen viktig informasjon i nær sanntidskvalitet. Dette gir en svært presis oversikt, som lar byggherre og andre aktører følge opp alt fra risiko, fremdrift, HMS og modeller, til dokumentasjon og FDV-informasjon (forvaltning, drift og vedlikehold).

– Implenia-Stangeland har stilt høye krav til digital leveranse av all relevant prosjektinformasjon, og skal bruke ISY Prosjekt for å bidra til smidig og effektiv prosjektering. ISY Prosjekt tillater rådgivere, byggherre, entreprenør og leverandører å jobbe sammen i ett og samme system, noe som er en stor fordel, særlig i komplekse veiprosjekter, sier Knut Erik Abrahamsen, seniorrådgiver i NoIS.

ISY Prosjekt sørger for både god dataflyt og strukturering av informasjon, i tillegg til å sikre en smidig overlevering av data når prosjektet er ferdig. Dette kan Nye Veier bruke rett inn i sitt forvaltningssystem, og bidrar til at de store datamengdene som er oppsamlet kommer til nytte når utbyggingen går over i driftsfasen.

– Det er viktig for oss å sørge for god oppfylling av prestasjonsmålene satt i prosjektet. Ett av dem er å realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt som minimerer bygge- og leveringskostnadene. Dette skal vi skal oppfylle med NoIS, og sammen er vi med å etablere en ny standard for veientrepriser i Norge, sier Gustafsson.

Les også

Forsiden akkurat nå