Konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna, er godt fornøyd med årsresultatet.
Konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna, er godt fornøyd med årsresultatet. (Foto: Jansin & Hammarling)

Norconsult hadde lønnsom vekst i 2021

Norconsult leverte solide resultater i 2021. Brutto-omsetningen for året endte på over 7,4 milliarder, som er en økning på over sju prosent sammenlignet med året før.

Resultatet (EBITA) økte til 630 millioner kroner, noe som innebærer en brutto driftsmargin på 8,5 prosent i 2021, skriver selskapet i en pressemelding.

2021 avsluttet også på en od måte, med en omsetning for fjerde kvartal på 2,1 milliarder kroner, opp nesten åtte prosent sammenlignet med samme kvartal året før. EBITA endte på 147 millioner, noe som tilsvarer en margin på 7,0 prosent.

– Aktivitetsnivået har vært høyt gjennom hele 2021. Veksten har særlig vært stor innen fornybar energi, samferdsel- og bygg- og eiendomsmarkedet. Det er også gledelig at interessen for innovasjon og å ta i bruk digitale verktøy for å redusere klimafotavtrykket og bygge mer bærekraftig øker kraftig både blant kunder og samarbeidspartnere. På den måten bidrar vi med å nå regjeringens og bransjens klimamål, sier konsernsjef Egil Hogna.

Særlig har Norconsult i Sverige og Danmark vist lønnsom vekst gjennom året som har gått. Norconsult sitt bemannings- og rekrutteringsselskap Technogarden har også vist en imponerende utvikling gjennom i 2021. I Norge har forretningsområde Regioner hatt en solid forbedring fra året før, Hovedkontor og Fornybar Energi leverte fortsatt sterke resultater

Ved utgangen av 2021 hadde Norconsult 5100 medarbeidere, mot 4600 i fjor, og rundt 130 kontorer. Selv om mesteparten av veksten er organisk, ble 11 selskaper kjøpt i 2021.

– I Sverige kjøpte vi PE Spår- och järnvägsteknikteam, NOCA Teknik, Bothnia VVS Ingenjörer og KMV forum. I Danmark kjøpte vi RUBOW arkitekter, mens vi i Norge kjøpte Djerving, Pure Logic, JAF arkitektkontor, AG Plan og Arkitektur, Pecom og Citiplan, sier han.

Flere spennende prosjekter vunnet i fjerde kvartal

I Norge er aktivitetsnivået høyt innen en rekke markedsområder. Innen samferdsel arbeider selskapet blant annet med InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen og er i gang med prosjektering av Majorstuen T-baneknutepunkt for Sporveien.

Sammen med Stiftelsen Norsar og Alcatel Submarine Networks Norway skal Norconsult utvikle en løsning som detekterer og varsler om snøskred over vei, og om det er kjøretøy i skredområdet.

I Sverige har Norconsult også forsterket sin markedsposisjon, og har det siste kvartalet signert en rekke rammeavtaler.

Nordisk vekst sentralt

Konsernet avsluttet i 2021 strategiperioden fra 2019, og nådde målene om sju milliarder i omsetning, 600 millioner i driftsresultat, samt høy medarbeider- og kundetilfredshet. Nylig lanserte konsernet ny strategiperiode for perioden 2022 til 2024, hvor lønnsom vekst i Norden står sentralt.

– Vi viderefører mye av det gode fra forrige strategiperiode. Nøkkelen til å levere lønnsom vekst ligger fortsatt i å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Mens flere av våre konkurrenter reduserer antallet kontorer, skal Norconsult vokse med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse i kombinasjon med kompetanse og samarbeid på tvers av hele vårt nettverk. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med vårt nye formål «Hver dag forbedrer vi hverdagen», vil vi i neste strategiperiode søke etter enda mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi opplever at vi er godt rustet for fremtiden, sier Hogna.

Les også

Forsiden akkurat nå