Slik vil Nidelv bru se ut hvis den blir bygd slik konkurransegrunnlaget forutsetter, men det ene anbudet som kom inn, er så høyt at Vegvesenet ikke kan utelukke forandringer.
Slik vil Nidelv bru se ut hvis den blir bygd slik konkurransegrunnlaget forutsetter, men det ene anbudet som kom inn, er så høyt at Vegvesenet ikke kan utelukke forandringer.

Nok et prissjokk for Vegvesenet

Anbudsåpningen for den nye klaffebrua over Nidelva i Trondheim ble nedslående for Vegvesenet - som vanlig. Et eneste anbud kom inn, og det lå ca. 50 prosent høyere enn kostnadsoverslaget!

Anbudet ble gitt av et arbeidsfelleskap mellom Reinertsen Anlegg og Scanbrigde. 149,053 millioner kroner forlanger de for jobben. I følge Vegvesenets kostnadsoverslag skulle anbudet ligge rundt 100 millioner.

Det høye anbudet har skapt usikkerhet om framdriften. Vegvesenet vil nå vurdere forskjellige alternativer. Ingen mulighet vil bli utelukket, forteller byggeleder Leif Arne Hafstad.

Brua som Vegvesenet ba om pris på er 133 meter lang fordelt på 5 faste spenn og et klaffespenn. Brua får fire kjørefelt og gang/sykkelveg på begge sider. Klaffen får ingen motvekt, den skal drives hydraulisk. Entreprisen omfatter leveranse av belysning og styring- og signalsystem.

Forsiden akkurat nå