NYHETER

Nok en kontrakt til Veidekke på Sinsen-Ulven

Veidekke fortsetter å forsyne seg av oppdrag på prosjektet Sinsen-Ulven i Oslo. To kontrakter er allerede sikret, 9. oktober underskrives den tredje. Den har en verdi på 232,2 millioner og gjelder ombygging av Økern T-banestasjon og omlegging av vegene rundt den.

Bildet viser den vestlige delen av det området som berøres av den siste entreprisen Veidekke har fått. Rundkjøringen til venstre inngår i omkjøringsvegen som skal lede trafikken på Østre Aker vei utenom Økernkrysset mens det blir bygd om.
Bildet viser den vestlige delen av det området som berøres av den siste entreprisen Veidekke har fått. Rundkjøringen til venstre inngår i omkjøringsvegen som skal lede trafikken på Østre Aker vei utenom Økernkrysset mens det blir bygd om. Bilde: Statens vegvesen (ill.)
29. sep. 2008 - 09:33

Avgjørelsen om å gi oppdraget til Veidekke overrasker ingen. Den eneste konkurrenten lå nesten 37 millioner kroner høyere ved anbudsåpningen 15. august. Behandlingen av anbudene har gått raskt, klagefristen har allerede gått ut.

Sju anleggskontrakter inngår i prosjektet Sinsen-Ulven. Veidekke har fått tre av de fem første. De to andre har gått til Betonmast og NCC.

Ombyggingen av T-banestasjonen på Økern er nødvendig fordi vegsystemet rundt den skal legges om. Dessuten skal standarden på stasjonen heves. Entreprisen omfatter omlegging av 485 meter av riksveg 163, Øste Aker vei, og anlegg av 150 meter av en ny forbindelsesveg mellom nåværende Ring 3 og Ulvenveien. Ring 3 skal bygges om til lokalveg når Lørentunnelen blir ferdig i 2013.

Østre Aker vei og forbindelsesvegen skal gå over T-banen på et stort lokk som Veidekke skal bygge.

To rundkjøringer inngår i entreprisen. Den ene blir i to plan. Motorisert trafikk skal gå på det øverste planet, på det nederste blir det en rundkjøring for syklister og fotgjengere.

Bilistene er ikke den eneste trafikantgruppen som blir berørt under anleggstiden. T-banen vil bli stengt i fire uker neste sommer, og for øvrig det kan bli aktuelt å stenge Økern T-banestasjon for av- eller påstigning i perioder.

Jobben skal være fullført i januar 2011, men Veidekke får en viktig delfrist å overholde. I 2010 må den delen av anlegget som inngår i omkjøringsvegen rundt Økernkrysset være ferdig. Det nye lokalvegnettet på og rundt Økern skal lede trafikken på Østre Aker vei utenom Økernkrysset mens det bygges om. NCC skal etablere det meste av lokalvegnettet, men noe av det inngår i Veidekkes entreprise.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.