Nå er feiing, vasking og spyling av hovedveinettet i Oslo-området i gang. Arbeidet vil pågå på kvelds- og nattestid fram til begynnelsen av mai.
Nå er feiing, vasking og spyling av hovedveinettet i Oslo-området i gang. Arbeidet vil pågå på kvelds- og nattestid fram til begynnelsen av mai. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)

Riksveinettet i Oslo rengjøres

Noe går som normalt: Vårrengjøringen av riksveiene i Oslo startet mandag kveld

Det blir nattarbeid fram til 6. mai.

Mandag kveld startet Statens vegvesen med den årlige vårrengjøringa av riks- og europaveiene i Oslo-området. Arbeidet skjer på kvelds- og nattestid, og skal være ferdig i begynnelsen av mai.

Arbeidet vil i hovedsak starte ved 22-tida og være ferdig før kl. 05.30 om morgenen. Noen strekninger og veier vil bli helt stengt, mens andre blir renholdt mens trafikken passerer. Omkjøring blir skiltet.

Det er en grundig jobb som skal utføres. Alt skal feies, vaskes og spyles: veibane, gang- og sykkelveger, rekkverk, skilt, leskur, signalanlegg - med andre ord hele riksveinettet og alle veienes installasjoner. Søppel skal plukkes opp og kjøres bort.

Les også

Bedre luftkvalitet

Mannskapene vil også utføre en del mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt med mer, samtidig som det allerede er stengt for rengjøring. Det er mer effektivt og sparer trafikantene for flere stenginger.

I tillegg til at det blir rent og pent, bidrar vasking av vegene til bedre miljø og luftkvalitet ved at veistøv fjernes.

– Vi oppfordrer alle trafikanter til å ta hensyn til de som er ute og jobber på vegene. Kjør forsiktig, respekter sperringer og pålegg fra vakter som er utplassert i kryss, og følg skiltet omkjøringsrute, oppfordrer prosjektleder Hilde Roa Hagen i Statens vegvesen.

Les også

Ring 1 er først ut

Mandag kveld klokka 22 startet rengjøringa på riksvei 162 Ring 1. Siden fortsetter arbeidene nesten hver natt fram til onsdag morgen 6. mai, da avsluttes vårrengjøringa med vask av Smestadtunnelen og Granfosstunnelen på riksvei 150 Store Ringvei.

Vegvesenet skriver at de kan bli nødt til å gjøre endringer i det planlagte rengjøringsprogrammet på grunn av værforhold og myndighetenes pålagte tiltak i forbindelse med koronautbruddet.

Les også

Forsiden akkurat nå