(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) (Foto: Statens vegvesen)

Vann-, frost- og skredsikring

Ni riksveitunneler i Nord-Norge skal rustes opp

Entreprenøren får arbeid å gjøre over store deler av landsdelen.

Vegvesenet lyser ut en kontrakt for vann- og frostsikring samt bergsikring i ni tunneler fra Sørfold og nordover. Fire av dem er i Nordkapp kommune.

Oppdraget gjelder disse tunnelene:

  • E6 Berrfloget (Sørfold kommune)
  • E6 Løkthaugen (Sørfold)
  • E6 Kobbhammaren (Sørfold)
  • Riksvei 85 Sigerfjord (Sortland kommune)
  • E69 Nordkapp (Nordkapp kommune)
  • E69 Sortvik (Nordkapp)
  • E69 Sarnes (Nordkapp)
  • E69 Honningsvåg (Nordkapp)
  • E94 Stallogargotunnelen (Hammerfest kommune)

Arbeidene er hovedsakelig rensk, bolting, bytte av PE-skum, sprøytebetong, steinsprangnett og litt rydding av skog og vegetasjon. Det meste av arbeidene skal gjøres inne i tunnelene, men også noe på vei i dagen.

Ved Stallogargotunnelen er det mulighet for omkjøring for alle typer kjøretøy. Den
tunnelen kan derfor stenges helt under arbeidet.

Sigerfjordtunnelen har mulighet for omkjøring av personbiler på kommunal vei, men denne veien er ikke dimensjonert for tungtrafikk.

For de andre tunnelene er det ikke muligheter for omkjøringsvei. Tunnelene skal holdes åpne for trafikk på dagtid, og det skal slippes trafikk gjennom i løpet av natten.

Oppdraget skal være sluttført 31. mai 2021.

Digital tilbudskonferanse finner sted 11. august, og frist for å gi tilbud er 27. august.

Les også

 

Forsiden akkurat nå