Med et spenn på 220 meter blir Brandangersundet bru godt over dobbelt så lang som den hittil lengste nettverksbuebru i Norge. (Ill.: Statens vegvesen)
Med et spenn på 220 meter blir Brandangersundet bru godt over dobbelt så lang som den hittil lengste nettverksbuebru i Norge. (Ill.: Statens vegvesen)

Nettverksbue over Brandangersundet

Nå er det ingen tvil: En nettverksbue skal bære kjørebanen på brua som krysser Brandangersundet i Sogn om få år. Vegvesenet har kommet fra til at denne løsningen blir den billigste. En stålkassebru er også vurdert, men den er ikke lenger aktuell.

I dag finnes det bare to nettverksbuebruer her til lands - Hokkadalsbrua i Steinkjer og Bolstadstraumen bru i Vaksdal kommune i Hordaland. Felles for dem er at de ble bygd i første halvdel av 60-tallet og at spennvidden ikke er all verden - henholdsvis 80 og 84 meter. Brandangersundet bru blir atskillig mer imponerende: Hovedspennet blir 220 meter langt.

Interessen for prosjektet er upåklagelig. 7 konsulenter meldte seg på da Region Vest nylig lyste ut detaljprosjekteringen av brua. Entreprenørarbeidet vil imidlertid ikke bli lyst ut før høsten neste år. Brua inngår i en fylkesveg, og det er ikke penger på fylkeskommunenes budsjett til å sette i gang brubyggingen tidligere.

Tilstøtende veger er det derimot penger til. Vegvesenet har sendt to vegstrekninger på til sammen 1 060 meter ut på anbud. Fristen går ut 20. april. Vegene skal gi brubyggerne adkomst til brua fra begge sider. Ytterligere to vegstrekninger på til sammen 10 km som inngår i prosjektet, sendes ut på anbud til sommeren. Disse blir det ikke behov for før brua åpnes, trolig rundt årsskiftet 2008/09. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 130 millioner kroner hvorav 55 millioner vil gå med til brua.

Brandangersundet går mellom Sandøyna og fastlandet i Gulen kommune. I dag er øya knyttet til vegnettet med fergesambandet Skipavik-Sløvåg-Leirvåg. Skipavik som ligger på Sandøyna, vil bli droppet som anløpssted når bruforbindelsen er etablert. Dermed blir det en ren pendelferge over Fensfjorden mellom Sløvåg og Leirvåg. (ah)

Forsiden akkurat nå