Prosjektleder for Statens vegvesen, Tore Braathen, må nok en gang melde om forsinket  åpning av Nestunnelen på E16.
Prosjektleder for Statens vegvesen, Tore Braathen, må nok en gang melde om forsinket åpning av Nestunnelen på E16. (Bilde: Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Nestunnelen enda mer forsinket

Nok en gang må Statens vegvesen melde om forsinket åpning av den viktige Nestunnelen på E16 over Sollihøgda.

Fakta om E16 Nestunnelen

Prosjektering: Berg- og bygningsmessig arbeid: Multiconsult, elektro: Asplan-Viak, omkjøringsveg: Statens vegvesen Region Sør

Entreprenør omkjøringsveg: Hæhre entreprenør

Riving tunnel: HAB Construction

Berg- og bygningsmessig arbeid: Implenia

Elektroentreprenør: Land Elektriske

Ventilatorer: Bemel Norge

Belysningsarmaturer: Defa Lighting

Byggeledelse: BruCon

Prosjektledelse: Statens vegvesen Region sør.

Tunnellengde: 1276 meter

Tverrsnitt: T9 (som før)

Lengde ny omkjøringsveg: 760 meter

Åpning, omkjøringsveg: 3. oktober 2011

Byggestart rehabilitering tunnel: Aug. 2012

Budsjett: 250 mill. kr. inkl. omkjøringsveg og tiltak langs alternativ rute (fylkesveg 155)

Åpning var egentlig tenkt 29. november. På grunn av nok en forsinket leveranse, denne gangen av bredbånd og påfølgende, nødvendige tester, opplæring og godkjenning ble gjenåpning av tunnelen skjøvet til desember i desember.

Nå melder Statens vegvesen at de ikke regner med å åpne tunnelen før i januar 2014.

– Vi måtte vente i syv uker ekstra på ventilatorer fra Tyskland. Deretter var det en forsinkelse i levering av bredbåndssambandet til tunnelen. Bredbåndet er viktig for å koble ulike systemer for overvåkning og styring opp mot Vegtrafikksentralen i Porsgrunn, sier Tore Braaten, prosjektleder for tunnelen.

Både ventilatorer og bredbåndssamband er nå på plass. 5.desember startet Vegvesenet med testing av de ulike systemene. Når testingen er utført skal alle vaktlagene i Ringerike brann- og redningsvesen få opplæring i hvordan nødsystemene i tunnelen virker. I tillegg skal ansatte ved Vegtrafikksentralen og de som skal drifte tunnelen læres opp.

Deretter skal det arrangeres en redningsøvelse med nødetatene i tunnelen. – Dette er prosesser vimå gjennom før tunnelen til slutt kan sikkerhetsgodkjennes og åpne, sier Braaten.

Forsiden akkurat nå