Nest siste storjobb på Lofast

Det nest siste anleggsoppdraget på Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast) er sendt ut. Den heldige vinneren skal drive 1 240 meter tunnel og anlegge 5 km veg gjennom spektakulær natur. Anbudsfristen er satt til 4. februar.

Fristen ble opprinnelig satt en uke tidligere, men den ble flyttet fordi anbudsbefaringen måtte utsettes på grunn av uvær.

Tunnelen ligger lengst vest i parsellen. Den følger sørsiden av Ingelsfjorden. Øst for tunnelen går vegen over Ingelsfjordeidet til Innerfjorden. Østre endepunkt er Vesterstraumen hvor siste entreprise begynner. Den settes ut på anbud i nær framtid. (ah)

Forsiden akkurat nå