Tangen terminal.
Tangen terminal. (Foto: Stein Arild Zimmermann/VKT)

Nesoddtangen buss- og fergeterminal skal oppgraderes

Terminalbygget på Nesoddtangen buss - og fergeterminal skal gjøres bedre og mer effektivt. Totalentreprisen er tildelt Askim Entreprenør. Kontrakten ble signert 16. november.

Viken kollektivterminaler FKF (VKT) har ansvaret for buss- og fergeterminalen på Nesoddtangen, og fergeanløpet på Aker Brygge-siden. VKT har lenge jobbet for å kunne komme innbyggerne i møte med et optimalisert tilbud ved terminalen på Nesoddtangen. Planen er at arbeidene skal stå ferdig innen 1. april 2022, heter det i en melding fra Viken fylke.

Signering av kontrakt. Foran fv.: Thomas Utheim, kalkulasjon Askim Entreprenør, Simen Berg Klemmetsen, daglig leder Askim Entreprenør, Jafar Altememy, adm. dir. i VKT og Jan Petter Hagen, prosjektleder Askim Entreprenør. Bak: Merete Kolstad Hadland juridisk rådgiver anskaffelser VKT og Ragnar Gullhaugen Utviklingssjef VKT. Foto: Guro Størseth/VKT

– Hovedfokus er å sikre effektiv og trygg persontrafikkavvikling, ikke minst ved på- og avstigning fra fergen. Vi gjør vårt beste for at både passasjerer og operatører skal oppleve en best mulig start og slutt på reisen, sier Jafar Altememy, administrerende direktør i VKT. 

– I tillegg ønsker vi å videreutvikle dette flotte bygget til å romme et utvidet servicetilbud, og bidra til lokal næringsutvikling. Her er det tegnet inn kafe med panoramautsikt mot fjorden og hovedstaden – et sted for det uformelle jobbmøtet, eller bare et hyggelig ventested. Dette gleder vi oss til, sier Altememy i meldingen.

Askim Entreprenør er datterselskap av AE Gruppen med base i Spydeberg i Viken.

Les også

Modent for oppgradering

Nesoddferga

Halvøya som utgjør Nesoddlandet, med sine nær 20.000 innbyggere, huser mange arbeidspendlere inn mot Oslo. Nesoddferga er Norges mest trafikkerte fergesamband for persontrafikk. I normalåret 2019 var det påstigningstall på terminalen (buss og ferge) på hele 2.182.222.

Nesoddtangen knutepunkt, hvor innfartsparkering, bussterminal, sykkeloppstilling og fergeterminal sameksisterer, har lenge vært modent for en oppgradering. Både de reisende og fergeoperatørene har meldt om trengsel ved på- og avstigning for ferga.

Dette har å gjøre med at terminalbygget - som er visuelt flott, med flere gode løsninger som opprinnelig fungerte etter hensikten – i sin tid ble bygget slik at passasjerene sluses gjennom en trakt mellom venterom og kiosk. I takt med befolkningsveksten og den økte bevisstheten rundt at flest mulig bør velge kollektivt, har denne passasjen blitt for trang for effektiv persontrafikkavvikling.

Les også

 

Forsiden akkurat nå