Når det gjelder bygging av ny veg fra grunnen av skal gjeldende regler benyttes, framholder Vegdirektoratet i sitt svarbrev til Nye Veier.
Når det gjelder bygging av ny veg fra grunnen av skal gjeldende regler benyttes, framholder Vegdirektoratet i sitt svarbrev til Nye Veier. (Bilde: Bekkelund, Thorfinn)

Nei til Nye Veiers søknad om tynnere frostsikring

Vegdirektoratet avslår Nye Veiers søknad om tynnere frostsikring av motorvegstrekningene som skal bygges i Hedmark og Oppland. 

Redusert frostsikring av vegen øker faren for telehiv. Konsekvensene av telehiv er økte trafikant- og vedlikeholdskostnader og i verste fall redusert trafikksikkerhet og framkommelighet.

- Det gir derfor bedre utnyttelse av samfunnets midler å bygge tilstrekkelig robuste veger, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

 

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.
Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet. Foto: Henriette Erken Busterud

Gjeldende regler benyttes

Nye Veier har søkt om å benytte en metodikk som ville gitt en vegoppbygging inntil en meter tynnere enn gjeldende regelverk tilsier. Når det gjelder bygging av ny veg fra grunnen av skal gjeldende regler benyttes, framholder Vegdirektoratet i sitt svarbrev til Nye Veier.

 Men Vegdirektoratet er positivt til at store deler av dagens E6 mellom Kolomoen (sør for Stange) til Ensby (nord for Lillehammer) gjenbrukes under forutsetning av at vegen har tålt frostpåkjenningene over tid. Disse strekningene er bygget ut mellom 1970 og 1994.

 

FAKTA om frost og telehiv

Generelt er sikkerheten mot telehiv bedre jo dypere lagene av frostsikringsmaterialer går.

I et land med frost må vegene bygges opp med mange lag av pukk for å unngå at frosten når ned i telefarlige grunn. Hvis frosten når ned til slike jordmasser blir grunnvann sugd opp nedenfra, det fryser og dannes islinser i veggrunnen. Det er dette som hever vegen og fører til telehiv.

Asfalt er et tøyelig materiale, men sprekker opp når belastningene fra tunge kjøretøy blir store. Det betyr at asfaltdekket får kortere levetid enn man bør forvente. Dimensjoneringen skal stå i forhold til de påkjenninger vegen utsettes for. Kravene for nye vegstrekninger som skal bygges avhenger av type veg, trafikkmengde, belastning av tunge kjøretøy, grunnforhold og klimatiske forhold

God frostsikring – god økonomi

Da reglene sist ble revidert i 2014 skjedde det etter råd fra fagmiljø i og utenfor Statens vegvesen. Dagens bestemmelser har tatt hensyn til erfaringer med telehiv, utvikling av materialer og byggemetoder. Det er også lagt vekt på at klimaendringer kan innebære endringer i fryse- og tineperioder gjennom året.  Å sørge for god frostsikring er svært kostnadseffektivt, viser analyser Statens vegvesen har utført.

- På denne bakgrunn har norske veger ikke blitt dimensjonert med for mye frostsikring, framholder Bettina Sandvin.

 

Grei avklaring

Nye Veier er glad for avklaringen fra Vegdirektoratet.

– Det er bra at vi har fått avklart hvordan regelverket skal tolkes angående frostsikring, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

- Dette vil gjøre det mulig for Nye Veier å utvikle enda mer av eksisterende vei på en samfunnsøkonomisk og kvalitetsmessig god måte, sier Moshagen.

Forsiden akkurat nå