Slik vil Nedre Bragernes torg se ut når alt er ferdig. Da blir det bedre forhold busspassasjerer, fotgjengere, syklister, drosjer og funksjonshemmete.
Slik vil Nedre Bragernes torg se ut når alt er ferdig. Da blir det bedre forhold busspassasjerer, fotgjengere, syklister, drosjer og funksjonshemmete. (Bilde: Rambøll)

Nedre Bragernes torg i Drammen bygges om

Det skal bli lettere å reise med buss i Drammen. Antall avganger utvides med bortimot 50 prosent. For å få det til må Nedre Bragernes torg bygges om. De som vil ha den jobben, må gi anbud innen 12. juni.

Oppdraget omfatter også deler av Øvre Storgate og St. Olavs gate. I følge byggherrens overslag vil entreprisekostnadene komme på rundt 50 millioner kroner.

Overbygningen i de berørte arealene blir helt ny. Den som får kontrakten skal sette ned 725 meter kantstein, 1 030 kvm granittheller og 1 800 kvm gatestein. Det skal etableres 2 854 kvm gatevarme på Bragernes torg og 370 kvm i de to gatene.

20 lysmaster og 9 signalstolper skal settes satt opp, 14 benker skal monteres og 10 trær skal plantes.

Oppdraget må fullføres innen 25. oktober neste år. Da får ikke bare bussene bedre forhold, men også fotgjengere, syklister og drosjer. For funksjonshemmete blir det bedre muligheter for parkering.

I forbindelse med ombyggingen blir Nedre Bragernes torg midlertidig stengt for busstrafikk fra månedskiftet oktober/november i år. I den stengte perioden bruker bussene nye holdeplasser i Øvre Strandgate. Disse er under anlegg og blir klare til bruk i juni.

Prosjekteringen er utført av Rambøll. Drammen kommune er byggherrre. Prosjektet er finansiert av kommunen og Buskerudbyen. Det siste er et samarbeid mellom fylkeskommunen, Vegvesenet, Bane NOR og flere kommuner i nedre Buskerud.

Forsiden akkurat nå